Καρκίνωμα του χοληδόχου πόρου (χολαγγειοκαρκίνωμα)

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το καρκίνωμα των εξωηπατικών χοληφόρων είναι λιγότερο συνηθισμένο από τον καρκίνο της χοληδόχου κύστεως. Δεν έχει αποδειχθεί πραγματική αιτιολογική συσχέτιση με τη χοληδοχολιθίαση και τη σκληρυντική χολαγγειΐτιδα. Τα 2/3 των περιπτώσεων εντοπίζονται στους εγγύς πόρους στη συμβολή του δεξιού με τον αριστερό ηπατικό πόρο (όγκοι Klatskin). Αν και οι όγκοι είναι αρκετά μικροί συμβάλλουν στην απόφραξη των πόρων.

Συμπτώματα

Οι ασθενείς εμφανίζουν αιφνιδίως αποφρακτικό ίκτερο και κνησμό. Επίσης μπορεί να έχουν απώλεια βάρους, πόνο στη κοιλιά, ή κλινική εικόνα χολαγγειΐτιδας (πυρετός, ίκτερος, πόνος)

Διάγνωση

Οι εξετάσεις αίματος είναι ενδεικτικές του αποφρακτικού ίκτερου (αυξημένη τιμή χολερυθρίνης). Ο υπέρηχος και η αξονική τομογραφία δείχνουν την διάταση των χοληφόρων μέσα στο ήπαρ, τα οποία προοδευτικά στενεύουν έως το σημείο της απόφραξης εξωηπατικά. Η χολαγγειογραφία τέλος θα μας δείξει το ακριβές όριο της απόφραξης.

Αντιμετώπιση

Εχει σκοπό να αφαιρέσει τον όγκο, εάν είναι εφικτό, ή να ανακουφίσει από την απόφραξη. Ιαση επιτυγχάνεται μόνο με τη χειρουργική αφαίρεση του όγκου. Εάν ο όγκος είναι στο χοληδόχο πόρο, γίνεται αφαίρεση του χοληδόχου πόρου, του κοινού ηπατικού μερικές φορές ως τη συμβολή του δεξιού με τον αριστερό ηπατικό και αναστόμωση των εγγύς διατεταμένων πόρων με έλικα λεπτού εντέρου (Roux-en-Y).

Το ποσοστό ίασης είναι κάτω από 15%. Εάν ο όγκος είναι πιο κεντρικά, μέσα στο παρέγχυμα, αφαιρείται το προσβεβλημένο τμήμα του ήπατος μαζί. Εάν ο όγκος είναι πιο περιφερικά στον χοληδόχο πόρο, γίνεται ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός και εγχείρηση Whipple (περιλαμβάνει αφαίρεση του χοληδόχου πόρου, της χοληδόχου κύστεως, του δωδεκαδακτύλου και του παγκρέατος, ως τη μεσότητα του σώματός του.) Η πιο συνήθης αιτία μη εφαρμογής της παραπάνω εγχείρησης είναι η διήθηση (προσβολή) της πυλαίας φλέβας από τον όγκο.

Εάν δεν είναι εφικτή η αφαίρεση του όγκου μπορούν να γίνουν προσπάθειες ανακούφισης της απόφραξης, με διάφορους τρόπους όπως:
– Εγχείρηση, που έχει στόχο να εκτρέψει τη ροή της χολής στο έντερο, αναστομώνοντας είτε τη χοληδόχο κύστη ή το χοληδόχο πόρο με την έλικα του εντέρου
– Τοποθέτηση ενός μικροσκοπικού σωλήνα (stend) εντός του αποφραχθέντος από τον όγκο χοληφόρου πόρου, έτσι ώστε να μη παρεμποδίζεται η ροή της χολής. Η τοποθέτηση μπορεί να γίνει διηπατικά με ακτινολογικό έλεγχο ή μέσω του δωδεκαδακτύλου, με τη βοήθεια της ενδοσκόπησης. (E.R.C.P.)

Διαβάστε επίσης