Αμοιβαδικά ηπατικά αποστήματα

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ανάλογα με την παθογένειά τους, τα ηπατικά αποστήματα διακρίνονται σε πυογόνα και αμοιβαδικά. Τα αμοιβαδικά αποστήματα είναι συχνότερα από τα πυογόνα και οφείλονται σε προσβολή του ανθρώπου από την αμοιβάδα Entamoeba histolytica.Παρατηρούνται κυρίως στους άνδρες μέσης ηλικίας. Η αμοιβάδα φθάνει στο ήπαρ διά της πυλαίας και προκαλεί το σχηματισμό μονήρους αποστήματος, συνήθως στο δεξιό λοβό.

Συμπτώματα

Τα συμπτώματα είναι πυρετός, πόνος στην περιοχή του ήπατος αλλά και στο δεξιό ώμο. Στους μισούς ασθενείς έχει προηγηθεί διάρροια, ενώ στα παιδιά παρατηρούνται βλεννώδη κόπρανα. Σπάνια μπορεί να εμφανιστεί και ίκτερος.

Διάγνωση

Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο, η γενική αίματος δείχνει λευκοκυττάρωση και αναιμία. Ειδικές εξετάσεις, όπως η δοκιμασία έμμεσης αιμοσυγκολλήσεως για Entamoeba histolytica είναι θετικές στο 99% των περιπτώσεων. Η αξονική τομογραφία είναι αρκετά χρήσιμη στη διάγνωση.

Η διαδερματική αναρρόφηση με βελόνα δείχνει χαρακτηριστικό υγρό και καταδεικνύει την αμοιβάδα.

Αντιμετώπιση

Το φάρμακο επιλογής είναι η μετρονιδαζόλη. Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρήσουν μπορεί να χρειαστεί παρακέντηση ή παροχέτευση του αποστήματος.

Επιπλοκές – Πρόγνωση

Επιπλοκή είναι η ρήξη του αποστήματος ή η επέκτασή του σε παρακείμενα όργανα, καθώς και η μικροβιακή επιμόλυνσή του. Εχουν υψηλό ποσοστό θνησιμότητας (40%). Οταν δεν υπάρχουν επιπλοκές η θνησιμότητα είναι κάτω του 5%.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση