Δηλώσεις Στεφανή για το πρόβλημα των ναρκωτικών

Το πρόβλημα των ναρκωτικών που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, αλλά και ως σύγχρονη κοινωνία, είναι θέμα πρωταρχικής υποχρέωσης της πολιτείας, αλλά επιτάσσει και ευρύτατη κοινωνική συμπαράταξη που αγκαλιάζει την οικογένεια, το σχολείο και όλους τους φορείς κοινωνικής ευθύνης. Αυτά επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Κώστας Στεφανή με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά των Ναρκωτικών.

Η κυβέρνηση εκτιμώντας την έκταση και τις τραγικές επιπτώσεις της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών στα άτομα, στις οικογένειες και στην κοινωνία ολόκληρη,

έχοντας επίγνωση της αναπτυσσόμενης δυναμικής του φαινομένου καθώς και των περιορισμών και των δυσχερειών που συνδέονται με την αντιμετώπισή του,

έχοντας εντάξει την αντιμετώπισή του ως βασική προτεραιότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας,

δεσμεύεται να συνεχίσει με εντεινόμενη αποφασιστικότητα τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο μέτρο της δικής της ευθύνης και των δικών της δυνατοτήτων και στα τρία βασικά μέτωπα: στην πρόληψη, στη θεραπεία και στην κοινωνική ενσωμάτωση.

Όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα δεν είναι λίγα, σε καμιά όμως περίπτωση δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπισθεί αυτό το πολύπλοκο, πολυδιάστατο πρόβλημα που διατρέχει και διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό των σύγχρονων κοινωνιών.

Ενδεικτικά όμως, αναφέρονται μερικές από τις πολλές δράσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης που υιοθέτησε η Κυβέρνηση τον περασμένο χρόνο:

Στο θεσμικό επίπεδο καθιέρωσε διυπουργικό συντονισμό με την εποπτεία του Πρωθυπουργού και εξασφαλίζει με ταχείς ρυθμούς το αναγκαίο υπόβαθρο για τον αρτιότερο συντονισμό μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών, την αποτελεσματικότερη διασύνδεση των κρατικών πρωτοβουλιών με τους δραστηριοποιούμενους στον τομέα αυτό διαπιστευμένους κοινωνικούς φορείς και τέλος, τη στενότερη συνεργασία με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πρακτικό επίπεδο: Αύξησε τη χρηματοδότηση των τριών βασικών φορέων (ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΕΑ και 18ΑΝΩ) περίπου στο τριπλάσιο. Με την ενίσχυση των κρατικών πόρων και της αρωγής των κρατικών υπηρεσιών δημιουργήθηκαν νέες μονάδες θεραπείας υποκατάστασης με σημαντική αύξηση των θέσεων θεραπείας.

Δημιουργήθηκαν νέες καινοτόμες μονάδες αντιμετώπισης, ιδιαίτερα έφηβων και ειδικών ομάδων, τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια, με παροχή συμβουλευτικών και θεραπευτικών πολυδιάστατων υπηρεσιών.

Με τη συνδρομή και τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αυξήθηκαν τα Κέντρα Πρόληψης σε όλη τη χώρα και ενισχύθηκαν σημαντικά οι υποδομές και η λειτουργικότητά τους.

Τα μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη προβλέπουν ακόμα πιο διευρυμένη τη δυνατότητα παρέμβασης, τόσο στην πρόληψη όσο και στη θεραπεία και επανένταξη.

Όσα όμως και αν γίνουν από τη μεριά του Κράτους δεν μπορούν να αναμετρηθούν αποτελεσματικά με το πρόβλημα αν τα όποια μέτρα δεν εμπνεύσουν την ανάγκη της ευρύτερης δυνατής συμμετοχής της κοινωνίας στην ευρύτερη προσπάθεια.

Η κρατική -και όχι μόνο αυτή- παραινετική προσέγγιση τότε μόνο μπορεί να αποδώσει όταν συνδεθεί με μέτρα που αυξάνουν την ελκυστικότητα εκείνων των τρόπων ζωής που αποτρέπουν το άτομο και τον νέο ιδιαίτερα, από τη σαγήνη της αναζήτησης των τεχνητών και στιγμιαίων συγκινήσεων.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, αλλά και ως σύγχρονη κοινωνία, είναι θέμα πρωταρχικής υποχρέωσης της πολιτείας, των θεσμών και των υπηρεσιών της.

Είναι όμως επίσης θέμα που επιτάσσει ευρύτατη κοινωνική συμπαράταξη που αγκαλιάζει την οικογένεια, το σχολείο και όλους τους φορείς κοινωνικής ευθύνης. Για το κάθε άτομο χωριστά είναι θέμα στάσης ζωής.

Διαβάστε επίσης