ΕΦΕΤ: Πρόβλημα σε πυρηνέλαια

Πρόβλημα παρουσίας πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων σε πυρηνέλαια παρουσιάστηκε σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και απασχολεί τις κοινοτικές αρχές, σύμφωνα με δελτίο τύπου που απέστειλε ο ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων) στο Care.

Η παρουσία μικρών ποσοτήτων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΡΑΗ’S) και ιδιαίτερα βενζο(α)πυρενίου σε πυρηνέλαια (έλαια από πυρήνες ΟΧΙ ελαιόλαδο) οφείλεται κυρίως στην τεχνολογία παραγωγής του συγκεκριμένου προϊόντος.

Σε μικρές ποσότητες των παραπάνω ουσιών εκτίθεται αναπόφευκτα ο ανθρώπινος οργανισμός μέσω της κατανάλωσης καπνιστών τροφίμων κάθε είδους (ψάρια, κρέας, τυρί κλπ), την κατανάλωση ψητών σε κάρβουνα και με το κάπνισμα.

Επειδή στις διατροφικές συνήθειες του ελληνικού πληθυσμού δεν περιλαμβάνεται η κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων καπνιστών προϊόντων και η χρήση πυρηνέλαιου είναι περιορισμένη, θεωρούμε ότι ο κίνδυνος έκθεσης στους παραπάνω επιμολυντές είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

Το πρόβλημα της παρουσίας επιμολυντών αυτού του τύπου εντοπίστηκε κυρίως σε πυρηνέλαια Ισπανικής και Ιταλικής προέλευσης. Δεν έχει όμως ακόμα προσδιοριστεί και θεσμοθετηθεί συγκεκριμένο μέγιστο ανεκτό όριο από τις κοινοτικές αρχές και η ανάγκη προσδιορισμού PAH’S δεν περιλαμβάνεται επομένως στον υποχρεωτικό κλασικό έλεγχο καταλληλότητας.

Μετά όμως την εμφάνιση του προβλήματος, τόσο οι ελαιοπαραγωγικές, όσο και οι χώρες εισαγωγής ευαισθητοποιήθηκαν και πραγματοποιούν ελέγχους.

Σε συγκεντρωτική μελέτη του Γενικού Χημείου του Κράτους επί εκατό περίπου δειγμάτων διαπιστώθηκε ότι το ελληνικό ελαιόλαδο δεν ενοχοποιείται για την παρουσία PAH’S και είναι άριστης ποιότητας.

Η Ελληνική ελαιουργία και πυρηνελαιουργία έχει επίσης ευαισθητοποιηθεί επί του θέματος και έχει προσαρμόσει πλέον τις τεχνικές διαδικασίες παραγωγής πυρηνελαίων ώστε να μηδενίζεται, σχεδόν, η παρουσία των παραπάνω επιμολυντών.

Οι πρόσφατες επισημάνσεις μέσω του “Συστήματος Ταχείας Προειδοποίησης” (ALERT SYSTEM) για προβληματικά ελληνικά πυρηνέλαια που κυκλοφορούν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. αφορούσαν παρτίδες που παρήχθησαν πριν από την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών βελτιώσεων.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση