Εκκολπωμάτωση

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Το παχύ έντερο παρουσιάζει φυσιολογικά εκκολπώματα (αναδιπλώσεις του τοιχώματός του), που χωρίζονται μεταξύ τους από τις μηνοειδείς πτυχές που προβάλλουν στο εσωτερικό. Αυτά αφορούν το τοίχωμα του παχέως εντέρου. Εκκολπωμάτωση είναι η ύπαρξη ψευδών εκκολπωμάτων δηλαδή προεκβολών του βλεννογόνου, δια του τοιχώματος του εντέρου, σε κάποιο ευένδοτο σημείο (σε θέση που μπαίνει στο τοίχωμα κάποιο αρτηριόλιο). Η συνηθέστερη εντόπιση είναι το σιγμοειδές. Σαν οντότητα δεν αποτελούν πάθηση όμως συχνά επιπλέκονται με φλεγμονή (εκκολπωματίτιδα) και αιμορραγία.

Αιτιολογία-Επιδημιολογία

Η αιτιολογία είναι η αυξημένη ενδοαυλική πίεση και συσχετίζεται με τη διατροφή στις προηγμένες χώρες, που έχει γίνει φτωχή σε φυτικές ίνες.

Η συχνότητα των εκκολπωμάτων αυξάνεται με την ηλικία και υπολογίζεται ότι το 75% των Αμερικανών πάνω από τα 80 έτη πάσχουν από αυτά.