Η επίπτωση των ζωονόσων στη χώρα μας

Αρκετές από τις 200 περίπου ζωονόσους, (ασθένειες του ανθρώπου που έχουν προέλευση τα ζώα και μεταδίδονται στον άνθρωπο) που έχουν καταγραφεί διεθνώς, υπάρχουν και στην Ελλάδα, με πιο υψηλή συχνότητα εμφάνισης τη βρουκέλλωση, τις σαλμονελώσεις, την εχινοκοκκίαση και σε μικρότερο βαθμό τη λεϊσμανίαση και τη λεπτοσπείρωση.

Τα στοιχεία αυτά παρουσιάστηκαν από τον κ. Ν. Γαλανάκη κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, που πραγματοποιείται από τις 21 έως και τις 25 Μαΐου στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛΚΕΠΑ δεν έχουν αναφερθεί στη χώρα μας κρούσματα της νόσου του Lyme, λύσσας, τουλαραιμίας και πανώλους.

Στοιχεία που ευνοούν την εμφάνιση αυτών των νόσων είναι το χαμηλό επίπεδο κτηνιατρικής περίθαλψης, το κλίμα, φυσικές καταστροφές, όπως πλυμμήρες, σεισμοί κ.α.

Οι περισσότερες των ζωονόσων μπορεί να προληφθούν και να περιοριστούν μέχρι να εξαλειφθούν με τα κατάλληλα υγειονομικά μέτρα. Τυπικό παράδειγμα τέτοιας δράσης είναι η εξάλειψη της εχινοκοκκιάσεως από την Κύπρο, που είχε την πρώτη θέση από άποψη συχνότητας,

Για την επίτευξη ανάλογων αποτελεσμάτων είναι αναγκαία η συνεργασία υγειονομικών αρχών, κτηνιάτρων και κοινού.

Διαβάστε επίσης