Χάπι κατά καρκινικών όγκων στον πνεύμονα

Φαρμακευτική ουσία η οποία λαμβάνεται με τη μορφή χαπιού από το στόμα μπορεί να προσφέρει ανακούφιση σε ασθενείς με καρκίνο στους πνεύμονες που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και οι κλασσικές θεραπείες δεν είναι αποτελεσματικές.

Το χάπι αυτό ονομάζεται Iressa και έχει την ιδιότητα όχι μόνο να αναστέλλει την ανάπτυξη των όγκων αλλά και να συμβάλει στη συρρίκνωση τους σε τέτοιο βαθμό που να μειώνεται η ένταση των συμπτωμάτων που εμφανίζουν οι ασθενείς.

Ενα επιπλέον πλεονέκτημα του Iressa σε σχέση με τις κλασσικές χημειοθεραπείες είναι ότι παρουσιάζει ελαφρύτερες παρενέργειες, ενώ οι ασθενείς ανέφεραν βελτίωση των συμπτωμάτων τους σε σύντομο χρονικό διάστημα από την έναρξη της θεραπείας τους.

Το Iressa δρα αναστέλλοντας τη δράση μίας πρωτεΐνης, η οποία συμβάλλει στην ένταση του πολλαπλασιασμού των καρκινικών κύτταρων και στην ανάπτυξη του όγκου.

Διαβάστε επίσης