Ενα στα πέντε νέα φάρμακα είναι πιθανό να έχει μη αναμενόμενες παρενέργειες

Κάθε νέο φάρμακο που κυκλοφορεί έχει 20% πιθανότητες να προκαλέσει κάποιες παρενέργειες οι οποίες δεν ήταν αναμενόμενες ή ακόμη και να αποσυρθεί ως ακατάλληλο τα επόμενα 25 χρόνια, σύμφωνα με ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Harvard, οι οποίοι δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας στο περιοδικό της Αμερικανικής Ιατρικής Ενωσης (JAMA).

Κατά την χρονική περίοδο 1975 – 1999 οι μελετητές εξέτασαν 548 φαρμακευτικές ουσίες που πρωτοκυκλοφόρησαν την συγκεκριμένη περίοδο και διαπίστωσαν ότι για το 8,2% εξ΄ αυτών προστέθηκαν νέες οδηγίες για πιθανές ανεπιθύμητες δράσεις, ενώ το 2,9% αποσύρθηκε από την κυκλοφορία. Το 50% αυτών των περιπτώσεων συνέβησαν τα επτά πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του φαρμάκου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μη αναμενόμενες παρενέργειες ενός φαρμάκου μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία, καθώς υπολογίστηκε ότι 20.000.000 Αμερικανοί χρησιμοποίησαν ένα ή περισσότερα φάρμακα τα οποία στην συνέχεια αποσύρθηκαν.

Οι ερευνητές θεωρούν ως κύρια αιτία αυτού του φαινομένου, τις ατέλειες στις έρευνες για την αποτελεσματικότητα και τη δράση ενός φαρμάκου που γίνονται πριν αυτό πάρει έγκριση. Πολλές από αυτές δεν γίνονται σε αρκετά μεγάλο δείγμα ασθενών, ενώ από πολλές αποκλείονται κάποιες ομάδες ασθενών, στις οποίες όμως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χορηγηθεί το φάρμακο.

Σε editorial που δημοσιεύεται στο ίδιο τεύχος του περιοδικού αναφέρεται ότι τα συμπεράσματα της έρευνας μπορεί να είναι πιθανώς σε κάποιο βαθμό υπερβολικά, η συνεχής έρευνα πάνω σε νέες φαρμακευτικές ουσίες έχει θετικά αποτελέσματα και ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων οι μη αναμενόμενες παρενέργειες είναι μεσαίας βαρύτητας.

Διαβάστε επίσης