Να εφαρμοστεί η νομοθεσία για την ηχορύπανση ζητά η Ε.Ε.

Αιτιολογημένη γνώμη, που είναι το τελευταίο στάδιο πριν την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, τη Γερμανία, την Ιταλία, και την Πορτογαλία για ελλιπή εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την ηχορύπανση που προκαλείται από ορισμένα μηχανήματα εξωτερικού χώρου.

Πρόκειται για μηχανήματα όπως τα αλυσσοπρίονα, τους αναμείκτες σκυροδέματος, τους κινητούς και ακίνητους γερανούς, τα ρυμουλκούμενα κομπρεσέρ, τους υδραυλικούς εκσκαφείς, τα οχήματα συλλογής σκουπιδιών και μηχανήματα όπως χορτοκοπτικά και θαμνοκοπτικά που θεωρείται ότι συμβάλουν στην ηχορύπανση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη προς τις τέσσερις αυτές χώρες επειδή δεν ενημέρωσαν, όπως όφειλαν, το εκτελεστικό όργανο της Κοινότητας για τη διαδικασία εφαρμογής των κοινοτικών κανόνων σε εθνικό επίπεδο μέχρι την προθεσμία, που έληξε στις 3 Ιουλίου 2001.

Σημειώνεται, ότι εάν το κράτος-μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη εντός δύο μηνών, η Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σχολιάζοντας την απόφαση, η αρμόδια για το περιβάλλον επίτροπος Μάργκοτ Βάλστρομ δήλωσε ότι η υπερβολική έκθεση στους θορύβους βλάπτει την ανθρώπινη υγεία και ότι είναι απογοητευτικό ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του ζητήματος της ηχορύπανσης.

Στόχος της οδηγίας 2000/14/EΚ για την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό εξωτερικών χώρων είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών-μελών σχετικά με τα επίπεδα των θορύβων που εκπέμπονται από σημαντικό αριθμό μηχανημάτων εξωτερικού χώρου.

Στην οδηγία καθορίζεται ότι ο εξοπλισμός μπορεί να τεθεί στην αγορά μόνο εάν ικανοποιεί ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με την εκπομπή θορύβων και υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται λεπτομερή στοιχεία για τα εγγυημένα επίπεδα θορύβου.

Διαβάστε επίσης