Γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης φαντάρων από το Υπουργείο Αμυνας

Τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας και παροχής υποστήριξης σε στρατευμένους που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε προσωπικό ή ψυχολογικό επίπεδο, χωρίς χρέωση και η οποία θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, θα θέσει σε λειτουργία εντός του 2002 το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Η υπηρεσία αυτή θα παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό και θα διασφαλίζει την ανωνυμία του καλούντος, ενώ θα λειτουργεί και ως πόλος κινητοποίησης των μηχανισμών του Υπουργείου για την επίλυση προβλημάτων.

Πρόκειται για ένα μέτρο που περιλαμβάνεται σε μία γενικότερη προσπάθεια αναβάθμισης των συνθηκών διαβίωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην παροχή, στους νέους στρατευμένους, ευκαιριών για τη ζωή μετά τη θητεία, την έναρξη της οποίας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής ’μυνας, κ. Γιάννος Παπαντωνίου.

Οι δράσεις που αναπτύσσονται κινούνται στους εξής τρεις άξονες:

– Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης των στρατευμένων

– Επαγγελματικός προσανατολισμός και κατάρτιση

– Κοινωνική μέριμνα

Στα πλαίσια της κοινωνικής μέριμνας εκτός από την γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης, περιλαμβάνονται και μέτρα για τους άπορους φαντάρους, με αδυναμία κάλυψης των βασικών δαπανών συντήρησής τους κατά τη διάρκεια της θητείας.

Το θέμα αυτό αποτελεί αντικείμενο της μελέτης που πραγματοποιείται και η οποία σε πρώτη φάση υποδεικνύει μέτρα που εστιάζονται στην αρωγή των απόρων στρατευμένων.

Τα μέτρα που εξετάζονται είναι:

-άμεση εισοδηματική ενίσχυση,

-συμπληρωματικές παροχές σε είδος όπως διευκόλυνση σε άδειες και μετακινήσεις, κουπόνια ΚΨΜ, κ.α.

Διαβάστε επίσης