Τα προβλήματα των προσφύγων στην Ελλάδα

Συζήτηση για τους μετανάστες οργάνωσε το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, με στόχο να ενημερωθούν οι μεταναστευτικές κοινότητες και οι οργανώσεις προσφύγων της χώρας, καθώς και οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι αντιρατσιστικές κινήσεις για την πορεία νομιμοποίησης των μεταναστών και για τις δράσεις και πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν.

Από τις 2-6-2001 ισχύει ο νόμος για τη μετανάστευση, που αφορά την είσοδο και παραμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα και την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση.

Οπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ένα καινούργιο τοπίο διαφαίνεται, μιας και τελείωσε η μεταβατική φάση και έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο, της εφαρμογής των μέτρων.

Το τοπίο αυτό – όπως επισημάνθηκε – χαρακτηρίζεται από πολλές ασάφειες και πολλά προβλήματα, τα οποία, από κοινού οργανώσεις και φορείς που συνεργάζονται με τους πρόσφυγες, θα πρέπει να τα γνωρίζουν αλλά και να τα επιλύσουν.

Στη διάρκεια της διήμερης συζήτησης οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν τις άδειες εργασίας και παραμονής, την “πράσινη κάρτα”, τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, τις υπηρεσίες όπου μπορούν να υποβληθούν οι αιτήσεις και τις σχετικές προθεσμίες.

Αναπτύχθηκαν επίσης θέματα που αφορούν την ασφάλιση των μεταναστών στο ΙΚΑ, αλλά και τις σπουδές και την εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών.

Το κυρίαρχο συμπέρασμα από τη συζήτηση ήταν ότι πρέπει να σταματήσει αμέσως η ταλαιπωρία των μεταναστών με τη δύσκολη, αργή και δαπανηρή, όπως τονίστηκε, διαδικασία υποβολής αιτήσεων για άδεια παραμονής και εργασίας, να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για τη γρήγορη και απλή χορήγηση νομιμοποιητικών εγγράφων σε όλους τους μετανάστες.

Επίσης ζητήθηκε να σταματήσουν αμέσως οι απελάσεις και οι επαναπροωθήσεις προσφύγων, πρακτική που αποτελεί, όπως τονίστηκε, παραβίαση των στοιχειωδών δικαιωμάτων ανθρώπων που χρειάζονται προστασία.

Οι ομιλητές ζήτησαν ακόμα να δοθούν κονδύλια για να δημιουργηθούν συνθήκες ανθρώπινης υποδοχής των προσφύγων, παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, στέγασης και κοινωνικής ένταξής τους.

Το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει εκστρατεία με στόχο να σταματήσει η ταλαιπωρία των πολιτικών και οικονομικών προσφύγων.

Τέλος, στη διάρκεια της συζήτησης έγινε ενημέρωση για τον “κώδικα δεοντολογίας” που θα πρέπει να τηρούν τα μέλη των ομάδων που ασχολούνται με τους μετανάστες και τους οικονομικούς πρόσφυγες και ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρει θέματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά, τη διατήρηση του απορρήτου πληροφοριών και την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία και καταγωγή.

Διαβάστε επίσης