Αντιρρήσεις για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας

Μόνο απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών που αφορούν στη διακίνηση των πολιτών χωρών της Ε.Ε. και όχι ουσιαστικές αλλαγές επιφέρει, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Τρακατέλλη, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υιοθέτηση ευρωπαϊκής κάρτας υγείας.

Σε γραπτή ανακοίνωσή του από τις Βρυξέλλες ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι η πρόταση της Επιτροπής, που παρουσίασε η Ελληνίδα επίτροπος ’ννα Διαμαντοπούλου, στερείται ουσιαστικού περιεχομένου, διότι δεν αυξάνει την κινητικότητα εντός της Ένωσης και δε δημιουργεί έναν ευρωπαϊκό χώρο υγείας για την κάλυψη των αναγκών των ευρωπαίων πολιτών με παροχή υπηρεσιών υγείας.

Ο κ. Τρακατέλλης αναφέρει ακόμη, ότι χωρίς την ενσωμάτωση στην κάρτα, με βούληση βεβαίως του ενδιαφερομένου, στοιχείων και ιατρικών δεδομένων που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα άλλα κράτη μέλη, δεν υπάρχει καμία βελτίωση στη σημερινή κατάσταση κάλυψης αναγκών ιατρικής περίθαλψης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ η περιοριστική χρήση της κάρτας θέτει εμπόδια στη δημιουργία ευρωπαϊκού χώρου υγείας καθώς και στη διευκόλυνση της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας που σωστά επιδιώκει η κυρία Διαμαντοπούλου.

Σύμφωνα με τον κ. Τρακατέλλη, μια ευρωπαϊκή κάρτα υγείας, για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να εγγυάται:

-Τη διασφάλιση ταχείας και εύκολης πρόσβασης σε δεδομένα σχετικά ?ε την κατάσταση της υγείας αλλά και της ασφάλισης, αφού η έλλειψη των συγκεκριμένων δεδομένων δεν βοηθά σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος ενός ατόμου εντός ή εκτός της χώρας του,

– Την έγκαιρη και αποτελεσματική περίθαλψη, ιδίως των ασθενών που πάσχουν από χρόνιες αρρώστιες,

– Τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διαλειτουργικού συστήματος που θα γεφυρώνει τις διαφορές μεταξύ των πολιτικών υγείας των κρατών μελών και των συστημάτων πληροφορικής που χρησιμοποιούν στην ιατρική.

Διαβάστε επίσης