Ευρωπαϊκή κάρτα Υγείας

Σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ενωση, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής κάρτας Υγείας, ενέκρινε η Eυρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία της Ελληνίδας επιτρόπου Αννας Διαμαντοπούλου.

Στόχος της ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης και ασθένειας είναι η άρση των εμποδίων στην κινητικότητα των εργαζομένων και των φοιτητών στην ΕΕ, αλλά και για οποιονδήποτε πολίτη ταξιδεύει, εξασφαλίζοντας την παροχή ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για μια πρόταση αντικατάστασης του υπάρχοντος πιστοποιητικού ασφάλισης ασθένειας Ε111 από μια ηλεκτρονική κάρτα.

Το έντυπο Ε111 χρησιμοποιείται από τους ευρωπαίους που μετακινούνται στις χώρες μέλη της ΕΕ και χρησιμεύει στην κάλυψη των ιατρικών δαπανών του κατόχου όταν αυτός βρίσκεται εκτός της χώρας του.

Ετσι, με τη νέα αυτή κάρτα, ο κάθε ευρωπαίος θα μπορεί να αντιμετωπίζει τα ενδεχόμενα προβλήματα υγείας που του παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ και αν βρίσκεται.

Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε έκτακτα περιστατικά υγείας στο εξωτερικό και δεν θα ισχύει όταν το ταξίδι πραγματοποιείται για λόγους αντιμετώπισης ενός προβλήματος υγείας.

Σημειώνεται ότι η κάρτα αυτή δεν προβλέπεται να δημιουργήσει νέα δικαιώματα για τους ασφαλισμένους και δεν πρόκειται να αντικαταστήσει την εθνική κάρτα ασφάλισης ασθενείας η οποία δεν θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε κάποιο άλλο κράτος μέλος.

Επίσης, η νέα κάρτα δεν θα περιέχει πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του κατόχου. Η ευρωπαϊκή κάρτα υγείας θα αποτελεί την απόδειξη ότι ο ασφαλισμένος έχει δικαίωμα για ιατρική περίθαλψη σε όλη την κοινοτική επικράτεια και οι δαπάνες θα επιστρέφονται από το ασφαλιστικό ταμείο της χώρας του.

Διαβάστε επίσης