Τεχνική ηλεκτροκαρδιογραφήματος χωρίς ηλεκτρόδια

Τεχνική λήψης ηλεκτροκαρδιογραφήματος (ΗΚΓ) εξ΄αποστάσεως, χωρίς τη χρήση των γνωστών ηλεκτροδίων, που τοποθετούνται στο δέρμα του ασθενή σε διάφορα σημεία του σώματος, ανέπτυξαν επιστήμονες του Πανεπιστημίου του Sussex στην Μ. Βρετανία.

Το ΗΚΓ μετρά τα “χαμηλά” ηλεκτρικά ρεύματα που παράγονται από την καρδιά, καθώς αυτή συστέλλεται και διαστέλλεται συνεχώς και βοηθά στη διάγνωση διάφορων καρδιακών παθήσεων.

Η μέτρηση όμως των διαφορών δυναμικού διαμέσου του δέρματος, δεν είναι απόλυτα ακριβής. Το πρόβλημα αυτό έρχεται να λύσει η νέα μέθοδος, καθώς μετρά τις μεταβολές στα ηλεκτρικά πεδία του αέρα που προκαλούν τα δυναμικά αυτά, χωρίς τη διαμεσολάβηση του δέρματος αφού τα μετρά από απόσταση ενός μέτρου από τον ασθενή.

Με ειδικό μάλιστα ηλεκτρόδιο που τοποθετείται στο δάκτυλο του ασθενούς και το οποίο είναι ηλεκτρικά μονωμένο από το δέρμα, μπορούν να καταγραφούν πολύ ασθενή ηλεκτρικά καρδιακά σήματα, όπως the His-Purkinje discharge, τα οποία μέχρι σήμερα καταγράφονταν μόνο με ηλεκτρόδια που έπρεπε να εισαχθούν σε αρτηρίες.

Οπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η νέα μέθοδος πρέπει να δοκιμασθεί στην κλινική πράξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβειά της. Το κλασσικό ΗΚΓ παραμένει προς το παρών ένα ακριβές διαγνωστικό εργαλείο, που συμβάλλει αποφασιστικά στη διάγνωση των περισσότερων καρδιακών παθήσεων, όπως της στεφανιαίας νόσου, διάφορων αρρυθμιών κ.α.

Διαβάστε επίσης