Διάκριση της Ελλάδας για την προστασία των υδάτινων πόρων

Η Ελλάδα πρόκειται να είναι η τιμώμενη χώρα στο 4ο Διεθνές Συμπόσιο για το νερό που θα διεξαχθεί στις Κάνες 3-7 Ιουνίου του 2002 και διοργανώνεται από το Μεσογειακό Δίκτυο UNITWIN της UNESCO, το οποίο έχει δραστηριοποιηθεί ενεργά στον χώρο της προστασίας των Υδάτινων πόρων. Η χώρα μας θα τιμηθεί για τις δράσεις και τα προγράμματά της στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας των Υδάτινων Πόρων.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας Συμποσίου για το νερό πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Ροδούλας Ζήση με την Επιστημονική Επιτροπή του UNITWIN.

Η Υφυπουργός στη συνάντηση αυτή εξέφρασε τον προβληματισμό της, ότι η αυγή της τρίτης χιλιετίας βρίσκει τον πλανήτη Γη πληγωμένο από την απρονοησία του ίδιου του ανθρώπου και τα αποθέματα του νερού περιορισμένα.

Ειδικά η έλλειψη του νερού είναι ένα από τα πλέον ανησυχητικά προβλήματα της εποχής και οι προβλέψεις για το μέλλον των υδάτινων πόρων δεν είναι τόσο ευοίωνες.

Μεταξύ των άλλων τόνισε ότι η εξοικονόμηση, η διαχείριση, η προστασία, και διαφύλαξη των αποθεμάτων του Νερού ανάγονται σε ζητήματα υψίστης πολιτικής προτεραιότητας και δεν αντιμετωπίζονται με βραχυπρόθεσμα μέτρα αλλά με σύνεση και μακρόπνοη οπτική.

Εξέφρασε όμως την ικανοποίηση της για το γεγονός ότι η επιστημονική κοινότητα δεν μένει αδιάφορη στο θέμα αυτό και ιδιαίτερα το Μεσογειακό Δίκτυο UNITWIN της UNESCO, όπου δραστηριοποιείται με ιδιαίτερο ζήλο στον ευαίσθητο αυτό τομέα.

Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι στη συνάντηση αυτή αναφέρθηκε η πρόθεση της Επιτροπής και ιδιαιτέρως του Προέδρου της Καθηγητού κ. Caruba είναι να εντάξει Έλληνες εκπροσώπους στην Επιστημονική Επιτροπή του Διεθνούς Συμποσίου για το Νερό που θα γίνει στις Κάννες και να προβληθεί η Ελλάδα στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης και προστασίας των Υδάτινων Πόρων.

Η επιλογή αυτή της χώρας μας είναι ιδιαίτερα τιμητική και αποδεικνύει ότι η Ελληνική επιστημονική κοινότητα και η Πολιτεία προσεγγίζουν τα θέματα περιβάλλοντος με σοβαρότητα, συνέπεια αλλά και αξιοθαύμαστη ευαισθησία.

Διαβάστε επίσης