Αποφάσεις για δυναμική διαχείριση των πόρων των ταμείων

Η δυνατότητα στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης να προχωρήσουν σε ενεργητικότερη και ορθολογικότερη διαχείριση του ενεργητικού τους δίνεται με μια σειρά από αποφάσεις που ελήφθησαν σε σύσκεψη των υπουργών Οικονομίας κ. Ν. Χριστοδουλάκη και Εργασίας κ. Δ. Ρέππα.

Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκαν τα εξής:

– Αμεση ενεργοποίηση των κανόνων επενδυτικής συμπεριφοράς με βάση το ν.2676/99. Με την απόφαση αυτή αυξάνεται το όριο για επενδύσεις σε μετοχές και ακίνητα από 20% σε 23% των αποθεματικών των ταμείων.

– Αναβαθμίζεται η Επιτροπή Εποπτείας της επενδυτικής συμπεριφοράς των ασφαλιστικών ταμείων με επικεφαλής τον υποδιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος και με μέλη τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τους γενικούς διευθυντές των υπουργείων Οικονομίας και Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

– Αμεση ενεργοποίηση της ΑΕΔΑΚ των ασφαλιστικών οργανισμών με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κινητής περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρης Ρέππας, ο υποδιοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Σταύρος Θωμόπουλος, ο διοικητής του ΙΚΑ κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Σταύρος Θωμαδάκης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Ζανιάς και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Παναγιώτης Θεοφανόπουλος.

Διαβάστε επίσης