373 δις για την αναβάθμιση των νοσοκομείων

Με απόφαση του υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, κ. Αλέκου Παπαδόπουλου, εγκρίθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης κτιριακών υποδομών και ενίσχυσης Ιατρικού εξοπλισμού Νοσοκομείων και δομών Πρωτοβάθμειας Φροντίδας Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 373 δις δρχ.

Το Πρόγραμμα καταρτίστηκε μετά από αλλεπάλληλους κύκλους διαβουλεύσεων που έγιναν υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας κ. Χαράλαμπου Σοφιανού, με τους Προέδρους των ΠεΣΥ, τις διοικήσεις των νοσοκομείων, τις αρμόδιες διευθύνσεις των κεντρικών υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας, τη ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε. και την Αρχή Διαχείρισης του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Με το πρόγραμμα Υποδομές Υγείας 2000-2006 αντιμετωπίζονται οι ελλείψεις των νοσοκομείων με προτεραιότητα στις ειδικές μονάδες ΤΕΠ,ΜΕΘ, ΜΑΦ, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού , εργαστήρια, χειρουργεία και άλλα συμπληρωματικά έργα που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Επίσης αντιμετωπίζονται άλλες κρίσιμες επεμβάσεις στα νοσοκομεία της χώρας και ενισχύεται ο Ιατρικός εξοπλισμός με την αγορά νέων μηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν.

Το πρόγραμμα αντιστοιχεί στους πόρους που διατίθενται από το Εθνικό Πρόγραμμα, το Τομεακό Πρόγραμμα και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Στην πρώτη φάση του προγράμματος δηλαδή μέχρι το τέλος του 2003 αντιμετωπίζονται τα βασικότερα προβλήματα ώστε να αλλάξει η εικόνα των νοσοκομείων της χώρας. Οι βελτιώσεις θα είναι ορατές μέσα στο 2002 κυρίως στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο έλλειμμα .

Σύμφωνα με τους χρηματοδοτικούς πίνακες στο σύνολο των 373δις δρχ , προέρχονται από εθνικούς πόρους 139δις δρχ, από το τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας 63δις δρχ , από τα ΠΕΠ 129δις δρχ, από τον Τακτικό Προϋπολογισμό 2 δις δρχ και 40 δις δρχ από την Κοινωνία της Πληροφορίας.

Το πρόγραμμα είναι δυναμικό και οι τροποποιήσεις θα γίνονται μετά την υποβολή εκθέσεων προόδου που θα υποβάλλονται από τα ΠεΣΥ.

Διαβάστε επίσης