Εξοφλούνται τα χρέη των νοσοκομείων

Καλύπτονται από το δημόσιο οι υποχρεώσεις των νοσοκομείων προς τους προμηθευτές τους, με την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, βάση της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλει στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, στο «Ωνάσειο› και στο «Παπαγεωργίου› την αξία των τιμολογίων για προμήθεια φαρμάκων, υγειονομικού υλικού κλπ, μέχρι του συνολικού ποσού των 355 δισεκατομμυρίων δραχμών.

Όπως αναφέρεται στην τροπολογία, η καταβολή θα γίνει σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από 1η Αυγούστου 2003. Σημειώνεται επίσης ότι οι απαιτήσεις των νοσοκομείων έναντι του Δημοσίου, δύναται να εκχωρηθούν σε πιστωτικά ιδρύματα και να προεξοφληθούν από αυτά με αποκλειστικό σκοπό την εξόφληση των προμηθευτών εφάπαξ, εφόσον χορηγηθεί από αυτούς έκπτωση 3,5%.

Για τις προεξοφλήσεις αυτές τα πιστωτικά ιδρύματα δικαιούνται τόκο από την ημέρα προεξόφλησης από το Δημόσιο των εκχωρηθεισών και προεξοφληθεισών απαιτήσεων.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση