Ορίστηκαν μάνατζερ νοσοκομείων για Α και Β ΠεΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας

Ο υπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Αλέκος Παπαδόπουλος ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη, τους νέους διοικητές στα νοσοκομεία του Α και Β ΠεΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας. Οι περισσότεροι από τους νέους διοικητές είναι άτομα που αναλαμβάνουν ανάλογη θέση για πρώτη φορά, έχουν όμως ιδιαίτερα προσόντα, εμπειρία και εξειδίκευση στη διοίκηση επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών υγείας.

Η ορκωμοσία των διοικητών έχει προγραμματισθεί για την 1η Δεκεμβρίου. Η θητεία τους είναι πενταετής και θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαιο αποδοτικότητας, ενώ θα αξιολογούνται κάθε 18 μήνες, με βάση τα κριτήρια και τους στόχους, ποσοτικούς και ποιοτικούς, του επιχειρησιακού σχεδίου, που θα καταρτισθεί για τη λειτουργία κάθε νοσοκομείου.

Οι 20 νέοι μάνατζερ καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα εντελώς νέο τρόπο διοίκησης των νοσοκομείων, με στόχο τη συνολική βελτίωση των υπηρεσιών, την εισαγωγή νέων συστημάτων διοίκησης και μηχανοργάνωσης, την ορθολογική κατανομή των πόρων, την αποδοτική διαχείριση της περιουσίας του νοσοκομείου, καθώς και την ταχεία και αποτελεσματική οργάνωση νέων υπηρεσιών όπως , Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, Γραφεία Υποδοχής Ασθενών και Ειδικές Μονάδες των νοσοκομείων.

Πολύ σύντομα την τοποθέτηση των διοικητών στα νοσοκομεία του Α και Β ΠεΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας, θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των μάνατζερ στα νοσοκομεία των άλλων περιοχών της χώρας, πράγμα που δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα υγείας να αποκτήσει νέα, σύγχρονη διοικητική δομή.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση