Για ένα σχολείο που θα στηρίζει την διαφορετικότητα

Την ανάγκη για ένα ελεύθερο και δημοκρατικό σχολείο, που θα σέβεται και θα υποστηρίζει τη διαφορετικότητα και το οποίο θα αντικαταστήσει το υπάρχον μοντέλο, που λειτουργεί διαχωριστικά και για το λόγο αυτό τραυματικά για τα παιδιά και τους γονείς τους, τόνισαν οι ομιλητές συνεδρίου, με θέμα το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού στην προσχολική-εξωσχολική απασχόληση.

Στο συνέδριο, που διοργανώνεται από το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας (ΚΕΦΙ) και το Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης (ΣΧΕΔΙΑ), επισημάνθηκε η σημασία της παιδικής ηλικίας για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση μιας υγιούς προσωπικότητας.

Σε όλες τις δημοκρατικές-πολιτισμικές κοινωνίες έχουν πραγματοποιηθεί διακηρύξεις διεθνείς και εθνικές, αλλά και συνταγματικές επιταγές ή νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπουν κανόνες, διαδικασίες και μηχανισμούς για την παροχή εγγυήσεων ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των δικαιωμάτων του παιδιού και ιδιαίτερα αυτού με ειδικές ανάγκες.

Ομως, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η διαπολιτισμική κατάρτιση εκπαιδευτών και μαθητών είναι το μεγάλο ζητούμενο, όπως διαφαίνεται από σχετική έρευνα που διεξήγαγε το ΚΕΦΙ κατά το 2001.

Απο αυτήν η οποία απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, εξάγεται ότι το 65% δεν επηρεάζουν την διδασκαλία τους στο ελάχιστο σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ενώ 200 ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί σε τί βαθμό είναι προετοιμασμένοι να προωθήσουν συστήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, διαφορετικότητας και δικαιωμάτων του παιδιού για τα επόμενα 50 χρόνια, το 70% είπαν ότι ήταν απροετοίμαστοι.

Στην ανάπτυξη των απαιτουμένων δομών και την θετική στάση γονιών και εκπαιδευτικών προς αυτή την κατεύθυνση από την προσχολική αγωγή, εστίασε την προσοχή η κ. Χατζηστεφάνου – Βαφέα Σίσι, σχολικός σύμβουλος ειδικής αγωγής, πρόεδρος του ΣΧΕΔΙΑ.

Τόνισε την ανάγκη συνεργασίας των τριών νέων θεσμών, της προσχολικής και εξωσχολικής απασχόλησης τώρα που έχουν αποκεντρωθεί”, όπως είπε. Αυτή είναι οι βρεφικοί σταθμοί και τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης του παιδιού (ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση) και τα ολοήμερα νηπιαγωγεία.

Διαβάστε επίσης