125 δισ για το Πρόγραμμα Υγείας του 2004

Το κεντρικό θέμα της συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής ήταν η παρουσίαση από τον υπουργό Υγείας κ. Αλέκο Παπαδόπουλο, όλου του τομέα που αφορά την προετοιμασία του υπουργείου Υγείας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο κ. Παπαδόπουλος ανέπτυξε το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ολυμπιακοί Αγώνες 2004 – Υγεία” που εκπονήθηκε, βάσει του μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας του υπουργείου Υγείας Πρόνοιας με την Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων “Αθήνα 2004” και η οποία εγκρίθηκε με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ υπουργείου Υγείας και ΟΕΟΑ “Αθήνα 2004”, στις 20 Μαρτίου του 2001. Οι ανειλημμένες υποχρεώσεις της χώρας μας στον τομέα της υγείας θα εκπληρωθούν έγκαιρα όπως προβλέπεται, μέχρι το τέλος του 2003.

Το πρόγραμμα αυτό προβλέπει παρεμβάσεις στους εξής τομείς:

Στον τομέα νοσοκομειακής περίθαλψης: Στον τομέα αυτό έχει επιλεγεί ένα δίκτυο νοσοκομείων στην Αθήνα και στις υπόλοιπες επαρχιακές πόλεις. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα δίνει έμφαση στην επείγουσα ιατρική και τη δημόσια υγεία, λόγω των ειδικών αναγκών των Ο.Α. με την αναβάθμιση υγειονομικών μονάδων και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού. Πρόκειται για νοσοκομεία τα οποία εκσυγχρονίζονται, σύμφωνα με τους στόχους και της μεταρρύθμισης που γίνεται από το υπουργείο Υγείας. Δηλαδή, είναι συμβατή η μία πολιτική με την κεντρική πολιτική που ακολουθεί το υπουργείο Υγείας. Τα νοσοκομεία αυτά είναι τα μεγάλα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Στην Αθήνα: Ο Ευαγγελισμός, το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών (Γ. Γεννηματάς), το ΚΑΤ, το Τζάννειο, το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, το Ιπποκράτειο.
Στη Θεσσαλονίκη: Το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
Στο Ηράκλειο: Το Γενικό Νοσοκομείο.
Επίσης, το Νοσοκομείο του Ρίου και του Βόλου.

Στα νοσοκομεία αυτά γίνονται επεκτάσεις. Εκσυγχρονίζονται οι ιατρικές μονάδες και ταυτόχρονα τα χειρουργεία, τα εργαστήρια και διαμορφώνονται κλίνες υψηλών προδιαγραφών.

Δεύτερος άξονας προτεραιότητας είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.

Το σημαντικότερο έργο σε αυτό τον τομέα είναι “η Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού”, προϋπολογισμού 3.000.000.000 δρχ. Η μελέτη έχει ολοκληρωθεί και δημοπρατείται το έργο τις επόμενες ημέρες.

Ανεγείρονται, επίσης, νέα Κέντρα Υγείας αστικού τύπου στις περιοχές των ολυμπιακών αγωνισμάτων. Δηλαδή, στο Ελληνικό, στα Καλύβια, στο Περιστέρι, στον Αγιο Παύλο της Θεσσαλονίκης και αλλού. Μαζί με τα υπάρχοντα Κέντρα Υγείας διαμορφώνεται ένα δίκτυο πρωτοβάθμιας φροντίδας και περίθαλψης. Αυτά θα συνεργάζονται μεταξύ τους με Κινητές Μονάδες Α` Βοηθειών και θα έχουν σημεία επαφής στις περιοχές των αθλητικών εγκαταστάσεων και στις περιοχές διαμονής των μελών της ολυμπιακής οικογένειας και των άλλων επισκεπτών. Το ανθρώπινο δυναμικό, ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικό και παραϊατρικό προσωπικό εκπαιδεύονται και καλύπτουν τις νέες αυτές μονάδες.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια θα προστεθούν και εθελοντές, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν κατάλληλα με ειδικά προγράμματα.

Ενας τρίτος άξονας είναι η επείγουσα ιατρική. Το πρόγραμμα αυτό αφορά το ΕΚΑΒ. Θα υπάρξουν πρόσθετες υποδομές, πρόσθετα σύγχρονα μέσα μεταφοράς και εξοπλισμού των κινητών μονάδων. Παράλληλα, βελτιώνεται ο τομέας των επικοινωνιών του συστήματος με την ένταξη του ΕΚΑΒ στο σύστημα “ΤΕΤRΑ”. Επίσης, έχει γίνει αποθήκευση φαρμακευτικού υλικού και εμβολίων τόσο στην Αθήνα, όσο και τη Θεσσαλονίκη. Ταυτόχρονα, έχουν ενισχυθεί τα ειδικά εργαστήρια.

Οσον αφορά το ΕΚΑΒ, θα αγοραστούν περισσότερα από 230 καινούργια αυτοκίνητα με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης χειρουργικής επέμβασης όποτε κριθεί αναγκαίο. Ο σύγχρονος αυτός εξοπλισμός θα παραμείνει και μετά τη διεξαγωγή των Ο.Α.

Στον τομέα της δημόσιας υγείας και υγιεινής, ολοκληρώνεται και παραδίνεται το 2002 η βασική μελέτη εκτίμησης των αναγκών για το “Ολυμπιακό Κέντρο Δημόσιας Υγείας”. Ενισχύεται το δίκτυο των εργαστηρίων με τη λειτουργία, εντός του 2002, του Κεντρικού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας, το οποίο θα ανεγερθεί στην περιοχή της Βάρης και αντίστοιχα περιφερειακά εργαστήρια δημόσιας υγείας στις ολυμπιακές πόλεις.

Το όλο πρόγραμμα που έχει αναλάβει το υπουργείο Υγείας για τους Ο.Α. ανέρχεται στο ύψος των 125.000.000.000 δρχ., από τα οποία έχουν διασφαλιστεί ήδη τα 91.000.000.000 δρχ. από το τομεακό και από το εθνικό πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα 34.000.000.000 αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό που πρόκειται να προσληφθεί το 2003 και το 2004, την εκπαίδευση και τις δαπάνες υποστήριξης για το όλο σύστημα.

Στα θέματα της πολιτικής του υπουργείου Υγείας για τους Ο.Α., πρέπει να προσθέσουμε και τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Ενοπλες Δυνάμεις σε πολλούς τομείς της προετοιμασίας των Ο.Α. θα είναι παρούσες και θα βοηθούν. Για το σκοπό αυτό θα ιδρυθούν δέκα πολυδύναμοι σταθμοί Α΄ Βοηθειών, με προσωπικό 19 ατόμων ο κάθε σταθμός. Επίσης, δέκα Κινητοί Σταθμοί για πρώτες βοήθειες με προσωπικό τριών ατόμων και πέντε αυτοκίνητα – αυτοκινούμενα χειρουργεία με προσωπικό 12 ατόμων το καθένα. Είναι ευνόητο ότι και τα στρατιωτικά νοσοκομεία θα είναι διαθέσιμα για όποιες ανάγκες παρουσιαστούν.

Διαβάστε επίσης