Από την Advanced Cell το πρώτο βήμα ανθρώπινης κλωνοποίησης

Τα πρώτα ανθρώπινα κλωνοποιημένα κύτταρα κατόρθωσαν να παράγουν οι ερευνητές της αμερικανικής εταιρείας Advanced Cell Technology, Inc, με απώτερο στόχο την δημιουργία διαφόρων τύπων ιστών που θα χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς και όχι, όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της εταιρείας, την κλωνοποίηση του ανθρώπου.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο τεχνικές. Η πρώτη βασίζεται στη μεταφορά του πυρήνα ενός σωματικού κυττάρου σε ένα ωάριο από το οποίο έχει αφαιρεθεί ο πυρήνας και στη δεύτερη, με την ονομασία παρθενογένεση, με μία ειδική διαδικασία διεγείρεται ένα ανθρώπινο ωάριο και αρχίζει να διαιρείται.

Σκοπός και των δύο τεχνικών είναι, μετά από ορισμένο αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων, να δημιουργηθούν εμβρυονικά βλαστοκύτταρα, τα οποία μπορούν να παράγουν οιονδήποτε τύπο ανθρώπινου ιστού.

Αν βέβαια αυτά τα κύτταρα εμφυτεύονταν στη μήτρα μίας γυναίκας θα ήταν πιθανό να οδηγηθούμε στην δημιουργία ενός κλωνοποιημένου ανθρώπου, γεγονός που έχει προκαλέσει και τις έντονες αντιδράσεις αυτών που αντιτίθενται σε ανάλογες προσπάθειες.

Η ίδια η εταιρεία αρνείται έντονα κάτι τέτοιο γιατί, όπως υποστηρίζει, δεν έχει σκοπό την δημιουργία ανθρώπινης ζωής, αλλά κυτταρικής. Οπως υποστηρίζουν οι ερευνητές της, οι προσπάθειες τους στόχο έχουν την δημιουργία ανθρώπινων ιστών που θα είναι γενετικά ίδιοι με αυτούς του ασθενή, και συνεπώς ο οργανισμός του δεν θα τους απορρίπτει.

Αυτό είναι το κύριο πρόβλημα που υπάρχει με τους ιστούς που παράγονται από τις σειρές των εμβρυονικών κυττάρων που παρήχθησαν τα τελευταία χρόνια στα εργαστήρια. Καθώς δεν ήταν ιστοσυμβατοί, οι ασθενείς υποβάλλονταν σε ισχυρές και δια βίου θεραπείες προκειμένου να μη τους απορρίψει ο οργανισμός τους.

Το που θα οδηγήσουν αυτά τα πειράματα, πέρα από τους ευσεβείς(;) πόθους των εμπνευστών τους είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, καθώς βρισκόμαστε ακόμα στις αρχικές προσπάθειες και οι πόρτες των εργαστηρίων είναι ερμητικά κλειστές. Μήπως τελικά ο άνθρωπος τώρα δοκιμάζει τον απαγορευμένο καρπό;

Διαβάστε επίσης