Προγράμματα πρόνοιας σε όλους τους δήμους της χώρας

Εκατό δισεκατομμύρια δραχμές θα διαθέσει η κυβέρνηση την επόμενη τριετία από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για προγράμματα Πρόνοιας που έχουν σχεδιαστεί να αναπτυχθούν σε όλους τους δήμους της χώρας.

Οπως δήλωσε ο Υφυπουργός Υγείας Πρόνοιας κ. Δημήτρης Θάνος, σε συνάντηση με θέμα “Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ανάπτυξη Προνοιακών Προγραμμάτων από την Αυτοδιοίκηση, Συνεργασία με μη Κυβερνητικές Εθελοντικές Οργανώσεις” που πραγματοποιήθηκε στην Αλεξανδρούπολη, τα προγράμματα έχουν ήδη προκηρυχθεί και οι περιφέρειες και το υπουργείο είναι έτοιμοι για να δεχθούν τα τεχνικά δελτία και να εγκρίνουν την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων.

Ο κ. Θάνος επεσήμανε ότι σκοπός της συνάντησης ήταν να συζητηθεί με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, τα προγράμματα πρόνοιας που έχει σχεδιάσει το υπουργείο για την περιοχή του Έβρου.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, προσβάσιμου, αποτελεσματικού και κυρίως ενός αποκεντρωμένου δικτύου κοινωνικών υπηρεσιών, που να προσφέρει κάλυψη σε όλους τους πολίτες όταν βρίσκονται σε ανάγκη.

Όπως τόνισε ο κ. Θάνος, το υπουργείο έχει σχεδιάσει να καλύψει όλους τους δήμους με προγράμματα βοήθειας στο σπίτι, όλες τις ανάγκες σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε αστικές και μη αστικές περιοχές.

Επίσης εκεί που οι πληθυσμιακές αναλογίες το επιβάλλουν, θα δημιουργηθούν κίνητρα ημερήσιας φροντίδας για μη αυτοεξυπηρετούμενους ηλικιωμένους και κίνητρα κοινωνικής υποστήριξης και δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία.

Στόχος μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, είπε ο υφυπουργός, είναι η πρόληψη και καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, προσφέροντας δυνατότητες ενσωμάτωσης και ενεργής συμμετοχής όλων των πολιτών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Διαβάστε επίσης