Τα όρια του Δείκτη Μάζας Σώματος δεν ισχύουν για όλους

Οι μέγιστες επιτρεπτές τιμές για το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), δεν πρέπει να είναι ίδιες για όλες τις εθνικότητες, σύμφωνα με μελέτη Αμερικανών επιστημόνων, που δημοσιεύεται στο τελευταίο τεύχος του επιστημονικού περιοδικού Diabetes Research and Clinical Practice.

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι για του Αβοριγινούς, το ανώτατο επιτρεπτό όριο του ΔΜΣ, πρέπει να είναι χαμηλότερο από το 25, που έχει οριστεί ως η τιμή του ΔΜΣ, όπου το σωματικό βάρος είναι το ανώτατο επιτρεπτό.

Οι ανώτατες τιμές του ΔΜΣ για τους Αβοριγινούς, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες πρέπει να είναι χαμηλότερες για να προλαμβάνονται περιπτώσεις αντίστασης στη γλυκόζη και διαβήτη τύπου ΙΙ.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η τιμή 25 ως ανώτατο όριο καθορίστηκε με βάση τους Καυκάσιους (τη λευκή φυλή) με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζεται σε όλες τις εθνικότητες.

Σύμφωνα με τα διεθνή όρια του ΔΜΣ, τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 20 και 25 θεωρούνται φυσιολογικές, για τιμές μέχρι το 30, το άτομο θεωρείται υπέρβαρο και για τιμές που ξεπερνούν το 30 το άτομο θεωρείται παχύσαρκο.

Οι επιστήμονες μέτρησαν το ΔΜΣ σε 2.626 Αβοριγινούς σε 156 περιοχές της Αυστραλίας, ενώ τους εξέτασαν και για σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα άτομα με ΔΜΣ μεγαλύτερο του 22 (που θεωρείται στα φυσιολογικά όρια) είχαν τετραπλάσιο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη τύπου ΙΙ. Ακόμα και για όσους κυμαίνονταν μεταξύ του 22 και του 25, ο κίνδυνος ήταν τριπλάσιος σε σχέση με όσους είχαν χαμηλές τιμές ΔΜΣ.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι πρέπει να γίνουν περαιτέρω μελέτες σε άλλες εθνικότητες, πλην των Καυκάσιων και να καθοριστούν διαφορετικά όρια για το ΔΜΣ. Αυτό μπορεί να είναι πολύ σημαντικό, καθώς μπορεί να προλάβει πολλές περιπτώσεις διαβήτη.

Ειδικά για εθνικότητες όπως Ινδιάνοι, Αφρικανοί αλλά και άτομα από τον Ειρηνικό μπορεί σε μικρότερες τιμές του ΔΜΣ να περιέχουν το ίδιο ποσοστό σωματικού λίπους με αυτό που περιέχουν Καυκάσιοι σε υψηλότερες τιμές του ΔΜΣ.

Διαβάστε επίσης