Εντεροπαθητικές αρθρίτιδες

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Αρθρίτιδες που συνδέονται με φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (νόσος Crohn, ελκώδης κολίτιδα, νόσος Whipple, εντεροπάθεια από γλουτένη) και που ανήκουν στην ομάδα των οροαρνητικών σπονδυλαρθροπαθειών.

Παθογένεια

Η ακριβής αιτία είναι άγνωστη. Φαίνεται ότι κάποιοι ανοσολογικοί ή μικροβιακοί παράγοντες που εμπλέκονται στην παθογένεια των εντεροπαθειών αυτών, κινητοποιούν το ανοσολογικό σύστημα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφανίζεται η αρθρίτιδα.

Το 1/5 των ασθενών με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου και πιο συχνά, αυτών που πάσχουν από ελκώδη κολίτιδα, εμφανίζουν αρθρίτιδα.

Πρόληψη

Δεν είναι δυνατή. Φαίνεται πάντως ότι η επιτυχής αντιμετώπιση της εντερικής νόσου, μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης αρθρίτιδας.

Κλινική εικόνα

Υπάρχουν δύο κλινικές μορφές:
– Μία μορφή περιφερικής συμμετρικής ολιγοαρθρίτιδας, που συνήθως εμφανίζεται μήνες ή και χρόνια μετά την εμφάνιση της εντερικής νόσου, σπανίως δε, προηγείται αυτής.
– Μία μορφή προσβολής σπονδυλικής στήλης και ιερολαγόνιων αρθρώσεων, που μοιάζει με την αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και στην οποία οι ασθενείς εμφανίζουν θετικό στο αίμα τους, στο 50% των περιπτώσεων, το HLA Β27.

Φυσικά σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατόν να συνυπάρχουν οι κλινικές εκδηλώσεις της εντεροπάθειας.

Διάγνωση

Τίθεται συνήθως κλινικά, από τη συνύπαρξη αρθρίτιδας σε ασθενείς που πάσχουν από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Στις σπάνιες περιπτώσεις που η αρθρίτιδα προηγείται χρονικά, χρειάζεται πλήρης έλεγχος για να τεθεί η διάγνωση.

Αντιμετώπιση

– Αντιμετώπιση της υποκείμενης φλεγμονώδους νόσου του εντέρου.
– Φάρμακα: μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, σουλφασαλαζίνη, κορτικοστεροειδή, ανοσοκατασταλτικά.