Οι υπουργοί Υγείας των 15 για την βιοτρομοκρατία

Η ανάγκη να ενισχυθεί η ικανότητα αντίδρασης της ΕΕ, στη βιοχημική απειλή, με αποτελεσματικότερο συντονισμό των κρατών μελών και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, τονίστηκε από το Συμβούλιο των υπουργών Υγείας της Ε.Ε., όπου την Ελλάδα εκπροσώπησε ο κ. Αλέκος Παπαδόπουλος.

Οι “15” υπουργοί Υγείας εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα συγκεκριμένα βήματα που έχουν ήδη γίνει στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ευρωπαϊκού δικτύου για τις μεταδοτικές ασθένειες και το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα συνολικό πρόγραμμα συνεργασίας.

Το Συμβούλιο προτείνει επίσης τη δημιουργία μηχανισμού ενημέρωσης αφ’ ενός για το δυναμικό των ευρωπαϊκών εργαστηρίων, αναφορικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της βιοτρομοκρατίας και αφ’ ετέρου για τη διαθεσιμότητα ορών, εμβολίων και αντιβιοτικών.

Στους άξονες της εντατικότερης συνεργασίας των κρατών μελών, σε περίπτωση κρίσης, λόγω επιθέσεων με βιολογικά ή χημικά όπλα, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη μηχανισμού διαβούλευσης και ικανότητας χρήσης κοινών ομάδων έρευνας.

Στο σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου, επισημαίνεται η προαγωγή της ανάπτυξης νέων εμβολίων, φαρμάκων και θεραπευτικών μέσων, καθώς και η συγκρότηση ευρωπαϊκού δικτύου εμπειρογνωμόνων, υπευθύνων στα κράτη μέλη για την αξιολόγηση, τη διαχείριση και τη γνωστοποίηση των κινδύνων.

Υπογραμμίζεται, τέλος, ότι οι πρωτοβουλίες αυτές θα πρέπει να είναι αλληλένδετες με τις εργασίες για τη διαμόρφωση ενός κοινοτικού συντονιστικού φορέα, για τις δράσεις πολιτικής προστασίας και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απαιτήσεις εμπιστευτικότητας ως προς τα ευαίσθητα δεδομένα.

Στην “ατζέντα” της συνόδου ήταν και η πρόταση οδηγίας για τον καθορισμό κοινών προτύπων σχετικά με την ποιότητα και την ασφάλεια του αίματος και των συστατικών του, η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα.

Ο Ελληνας υπουργός εξέφρασε επιφυλάξεις επειδή δεν διατυπωνόταν ρητά η αρχή της εθελοντικής και μη αμειβομένης αιμοδοσίας, υποστηρίζοντας σχετική Δήλωση που υπέβαλε η Γαλλία.

Οι “15” υπουργοί Υγείας συζήτησαν ακόμη την πρόταση Οδηγίας για τη διαφήμιση και χορηγία των προϊόντων καπνού. Ο κ Παπαδόπουλος στην παρέμβαση του τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί η νομική βάση της Οδηγίας, ώστε να μην αναπαραχθούν προβλήματα του παρελθόντος, όπως η ακύρωση της σχετικής με τη διαφήμιση Οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο αναφορικά με την προετοιμασία του τρίτου γύρου των διαπραγματεύσεων για τη Σύμβαση-πλαίσιο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας σχετικά με την καταπολέμηση του καπνίσματος.

Διαβάστε επίσης