Εθελοντές γιατροί του ΕΣΥ για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμβαμάτων

Με απόφαση του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και προκειμένου να ενισχυθεί το έργο του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ) στην αντιμετώπιση εκτάκτων συμβαμάτων, καλούνται οι Πρόεδροι των ΠεΣΥ να συντάξουν καταλόγους με εθελοντές γιατρούς του ΕΣΥ, που υπηρετούν στα νοσοκομεία της περιοχής ευθύνης τους.

Οι κατάλογοι αυτοί θα πρέπει να αποσταλούν το ταχύτερο δυνατόν στο ΚΕΕΛ προκειμένου οι εθελοντές να ενταχθούν στα σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων συμβαμάτων.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση