Πρώτη αιτία θανάτου τα παιδικά ατυχήματα

Πρώτη αιτία θανάτου τα παιδικά ατυχήματαΑν υπήρχε άλλη αρρώστια που να σκότωνε τα παιδιά μας με τόση ορμή όσο τα ατυχήματα, τότε ο κόσμος θα είχε ξεσηκωθεί απαιτώντας να σταματήσει αυτή η εκατόμβη” αναφέρει ο Αμερικανός Αρχίατρος κ. Εβερετ Κουπ, θέλοντας να περιγράψει την πραγματική έκταση του προβλήματος των παιδικών ατυχημάτων.Τα ατυχήματα αποτελούν το σημαντικότερο πρόβλημα υγείας παιδιών και νέων στις σύγχρονες κοινωνίες και ευθύνονται περίπου για το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού των θανάτων στις ηλικίες 0-14 ετών. 60.000 παιδιά χάθηκαν από ατυχήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη διάρκεια της δεκαετίας 1984-93. Μη μετρήσιμο είναι το πολυδιάστατο κόστος όχι μόνο της απώλειας της ζωής ενός παιδιού αλλά του πολύ μεγαλύτερου αριθμού παιδιών που θα υποφέρουν από μόνιμες σοβαρές αναπηρίες για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην εκατόμβη αυτή, δεν είναι αμελητέα, αφού η χώρα μας παρουσιάζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες θνησιμότητας από ατυχήματα. Η εμπειρία άλλων χωρών που συνειδητοποίησαν το πρόβλημα νωρίτερα δείχνει ότι το πρόβλημα, είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με κατάλληλες στρατηγικές και προγράμματα παρέμβασης.

Προϋποθέσεις επιτυχίας είναι η διαχρονική συνέχεια και συνέπεια των προληπτικών παρεμβάσεων που πρέπει να συνοδεύονται από παράλληλη ενημέρωση της κοινής γνώμης, να συνδυάζονται με προγράμματα εκπαίδευσης των παιδιών και των γονιών τους στην πρόληψη ατυχημάτων και πολιτική βούληση για εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Πράγματι τις τελευταίες δεκαετίες η συνολική θνησιμότητα από ατυχήματα παρουσιάζει σταθερή πτώση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ιδίως ανάμεσα στις νεαρές ομάδες ηλικιών.

Τα αισιόδοξα αυτά μηνύματα δεν επιτρέπουν όμως τον εφησυχασμό αφού οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις της θνησιμότητας από ατυχήματα παραμένουν ακόμη έντονες ενώ τα συγκριτικά δεδομένα δείχνουν ότι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε περαιτέρω μείωση των ατυχημάτων κατά 60% αν απλά εφαρμόζαμε πολιτικές και μέτρα που ακολουθούνται με συνέπεια σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Στην Ελλάδα το Κέντρο Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών ατυχημάτων (ΚΕΠΠΑ), το οποίο συστάθηκε το Δεκέμβριο του 1991, με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εδρεύει στο Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής , του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ΚΕΠΠΑ το οποίο διευθύνεται από τους Δημήτριο Τριχόπουλο, Καθηγητή- Ακαδημαϊκό και την Ελένη Πετρίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, έχει να παρουσιάσει ένα πλούσιο έργο τόσο στην έρευνα όσο και σε δραστηριότητες που στοχεύουν στη διάχυση της πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού.

Παρόμοια Κέντρα με αξιόλογη δραστηριότητα και ουσιαστική συμβολή στην πρόληψη παιδικών ατυχημάτων λειτουργούν από αρκετά χρόνια σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Με τους οργανισμούς αυτούς το ΚΕΠΠΑ έχει αναπτύξει στενούς δεσμούς επιστημονικής συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών.

Οι δραστηριότητες του ΚΕΠΠΑ υπαγορεύονται από τους προγραμματικούς του στόχους, που συνοψίζονται στην αναλυτική εκτίμηση των διαστάσεων του προβλήματος των ατυχημάτων σε παιδιά και νέους στη χώρα μας, στην εντόπιση των αιτιολογικών παραγόντων, στον καθορισμό προτεραιοτήτων δράσης για την πρόληψη των ατυχημάτων και τη συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς και οργανισμούς για τη μείωση των ατυχημάτων σε παιδιά και νέους.

Στην Ελλάδα, τα τροχαία ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου από ατυχήματα αντιπροσωπεύοντας το 60% αυτών των θανάτων και ακολουθούν οι πνιγμοί και οι πνιγμονές καθώς και οι πτώσεις με πολύ μικρότερο ποσοστό. Όσον αφορά τις αιτίες τραυματισμών από ατυχήματα στα παιδιά, την πρώτη θέση κατέχουν οι πτώσεις με 42% και ακολουθούν τα χτυπήματα και τα ξένα σώματα (χωρίς πνιγμονή όμως) με μεγάλη διαφορά.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση