Πιο απελευθερωμένοι σεξουαλικά οι νέοι στην Κύπρο

Το 91% των ατόμων ηλικίας 18 με 24 χρόνων στην Κύπρο δεν υποστηρίζουν πλέον το θεσμό της παρθενίας, ενώ καταδικαστικές αντιλήψεις για την ομοφυλοφιλία έχει μόνο το 25% των πολιτών της ίδιας ηλικίας, όπως προκύπτει από έρευνα του “Cyprus College” σχετικά με τις κοινωνικές αντιλήψεις στην χώρα.

Συγκεκριμένα η έρευνα έδειξε ότι ελάχιστοι είναι οι Κύπριοι που δεν εγκρίνουν τις σεξουαλικές σχέσεις ενός άνδρα πριν το γάμο. Από την άλλη, όμως, εξακολουθεί το 41% του πληθυσμού να υποστηρίζει το θεσμό της παρθενίας όταν πρόκειται για γυναίκες (το ποσοστό αυτό έχει μειωθεί κατά 6% τα τελευταία δυο χρόνια, αφού το ’99 ανερχόταν σε 47%).

Σημειώνεται ότι το 22% ατόμων ηλικίας 24-44 υποστηρίζουν την παρθενία, ενώ όταν ρωτήθηκαν σχετικά άτομα 60 ετών και άνω το ποσοστό σκαρφάλωσε στο 85%. Σημαντικό εύρημα, εξάλλου, αποτελεί το γεγονός ότι η υποστήριξη προς το θεσμό της παρθενιάς έχει μειωθεί τόσο έντονα στην ύπαιθρο ώστε να βρίσκεται πια πολύ κοντά στα ποσοστά που καταγράφονται στις αστικές περιοχές.

Στο κεφάλαιο ομοφυλοφιλία, παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία εξακολουθεί να καταδικάζει τις σχέσεις μεταξύ δυο ατόμων του ίδιου φύλου, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του ποσοστού εκείνων οι οποίοι διακατέχονται από πιο ανεκτικές απόψεις.

Ειδικότερα, ενώ στο γενικό πληθυσμό το 67% τις καταδικάζει, το αντίστοιχο ποσοστό ανάμεσα στα άτομα με ανώτερη και ανώτατη μόρφωση έχει πέσει στο 42%. Σε σχέση με τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά , η ύπαιθρος εξακολουθεί να είναι πιο καταδικαστική απέναντι στην ομοφυλοφιλία σε σχέση με τις αστικές περιοχές. Ως προς τις επαρχίες, οι πιο καταδικαστικές απόψεις καταγράφονται στην Πάφο και οι πιο ανεκτικές στη Λεμεσό.

Σε ότι αφορά στις εξωσυζυγικές σχέσεις των παντρεμένων ανδρών τις θεωρούν λάθος το 64% των ανδρών, ενώ το 81% θεωρεί λάθος τις εξωσυζυγικές σχέσεις των παντρεμένων γυναικών. Η απόκλιση αυτή, σύμφωνα με την έρευνα περιέχει έντονα συμφεροντολογικά στοιχεία, ενώ δεν παρουσιάζεται παρόμοιο φαινόμενο ανάμεσα στις γυναίκες. Δηλαδή οι γυναίκες, καταδικάζουν με το ίδιο ποσοστό τις εξωσυζυγικές σχέσεις ανδρών και γυναικών.

Αναφέρεται, τέλος, ότι κοινωνικές ομάδες οι οποίες συνήθως είναι πιο φιλελεύθερες σε θέματα σεξουαλικής αγωγής, όπως οι νέοι και οι πιο μορφωμένοι τείνουν να είναι λιγότερο απόλυτες στο θέμα της συζυγικής απιστίας.

Διαβάστε επίσης