Πληροφορίες για τον άνθρακα από το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του κοινού σχετικά με την ασθένεια του άνθρακα, το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ) δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του πληροφορίες σχετικά με την νόσο που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο φαίνεται ότι θα μας απασχολεί για αρκετό καιρό ακόμα.

Οπως επισημαίνεται από τους ειδικούς του ΚΕΕΛ, σκοπός ενός πιθανού τρομοκρατικού κτυπήματος θα είναι η έκθεση σε σπόρους άνθρακα με μορφή αερολύματος (aerosol) με σκοπό να νοσήσουν από την βαριά πνευμονική μορφή της νόσου.

Καθώς μέχρι σήμερα μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν έχει αναφερθεί, μόνο τα συνηθισμένα προφυλακτικά μέτρα πρέπει να λαμβάνονται κατά την θεραπεία ανθρώπων που έχουν εκτεθεί στο μικρόβιο.

Στo site του ΚΕΕΛ μπορείτε επίσης να βρείτε οδηγίες για το πως να χειριστείτε ύποπτα γράμματα και πακέτα που πιθανόν να είναι μολυσμένα από τον άνθρακα ή κάποιον άλλο βιολογικό παράγοντα.

Διαβάστε επίσης