Προσοχή στα διώροφα κρεβάτια για παιδιά

Οι πτώσεις από διώροφα κρεβάτια αξίζουν προσοχής καθώς συμβαίνουν κυρίως σε νήπια και αρκετές από αυτές κατά τη διάρκεια του ύπνου. Εντοπίζονται κυρίως στην κεφαλή και σε σημαντικό ποσοστό έχουν ανάγκη νοσηλείας. Τα αποτελέσματα αυτά προέρχονται από έρευνα του εργαστήριου Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από παιδιατρικής άποψης χρειάζεται να ενημερώνονται οι γονείς για τη σημασία της ποιοτικής επίβλεψης των παιδιών και να μεριμνούν για τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς οικιακού περιβάλλοντος με αρχιτεκτονική διαρρύθμιση και επίπλωση προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες ασφάλειας των παιδιών.

Στην έρευνα μελετήθηκαν παιδιά ηλικίας 0-14 ετών, τα οποία επισκέφθηκαν τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων Παίδων “Α. Κυριακού” και “Ασκληπιείο Βούλας” στη μείζονα περιοχή πρωτευούσης, καθώς και του Γ.Π.Ν. Κέρκυρας και Γ.Π.Ν. Βόλου κατά την τριετία 1996-98, για οικιακά ατυχήματα πτώσεων από διώροφο κρεβάτι.

Η συλλογή των στοιχείων έγινε μετά από προσωπική συνέντευξη με το παιδί και το συνοδό του και καταγράφηκε σε προκωδικοποιημένο ερωτηματολόγιο, που περιέχει μεταβλητές για δημογραφικά δεδομένα και περιγραφικά στοιχεία αναφορικά με το ατύχημα και τη φύση της κάκωσης.

Κατά τη διάρκεια της μελέτης καταγράφηκαν 197 πτώσεις παιδιών από κουκέτα. Παρατηρήθηκε αναμενόμενη αυξημένη συχνότητα (55%) των αγοριών σε σύγκριση με τα κορίτσια, ενώ στην ηλικιακή κατανομή το 47 % κάλυπταν παιδιά μικρότερα των 4 χρόνων. Οι περισσότερες πτώσεις συνέβησαν κατά τη διάρκεια παιχνιδιού. Αξίζει όμως να σημειωθεί 37 παιδιά χτύπησαν από πτώση στον ύπνο.

Η πλειονότητα των κακώσεων εντοπίζονταν στην κεφαλή (64%), στον κορμό σε ποσοστό 11% ενώ στα άκρα η αναλογία αντιστοιχούσε σε 1:4 του συνόλου. Σοβαρές κακώσεις όπως κάταγμα και διάσειση διαγνώστηκαν σε 39 (20%) και 29 (14%) παιδιά αντίστοιχα, ενώ περισσότερες από μία βλάβες καταγράφηκαν σε 35 μικρούς ασθενείς. Εκδορές και εκχυμώσεις ή θλαστικά τραύματα περιγράφηκαν σε ποσοστό 28% και 19% αντίστοιχα. Λόγω της φύσης και της εντόπισης της βλάβης ένα στα τέσσερα περιστατικά είχε ανάγκη συνεχιζόμενης ιατρικής παρακολούθησης ενώ ένα ποσοστό 18% χρειάστηκε νοσηλεία.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση