Η Αυστραλία πρώτη στη μόλυνση του περιβάλλοντος

Η Αυστραλία είναι η πρώτη χώρα στον κόσμο στη μόλυνση του περιβάλλοντος, που συμβάλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, ενώ συνεχίζει να ρυπαίνει την ατμόσφαιρα περισσότερο, τη στιγμή που στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες σημειώνεται μείωση της μόλυνσης.

Πιο συγκεκριμένα, το 1995, οι ρύποι κατ’ άτομο ανέρχονταν στους 26.7 τόνους, ενώ, το 1998, είχαν φτάσει τους 27.6 τόνους. Και όλα αυτά, τη στιγμή που στις υπόλοιπες βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες οι ρύποι υποχώρησαν, κατά μέσο όρο, από 13.6 τόνους σε 12.9.

Η ρύπανση, την οποία προκαλεί η Αυστραλία στο περιβάλλον, είναι κατά 30% μεγαλύτερη από αυτή, την οποία προκαλούν οι Ηνωμένες Πολιτείες που, την ίδια χρονική περίοδο, σημείωσαν μία μικρή μείωση.

Στη μόλυνση του περιβάλλοντος στην Αυστραλία συμβάλουν, κατά πρώτο λόγο, τα εργοστάσια παραγωγής ρεύματος, τα οποία χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη κάρβουνο, η αγροτική παραγωγή και ο καθαρισμός της γης για να γίνουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Πάνω από 600.000 στρέμματα γης καθαρίζονται κάθε χρόνο, ενώ οι φωτιές, που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό, συμβάλλουν κατά 12% στην αύξηση της μόλυνσης.

Συνολικά, στην Αυστραλία αναλογεί το 3,5% των ρύπων των βιομηχανικά αναπτυγμένων χωρών.
Πρώτες είναι οι ΗΠΑ με 39.5% επί του συνόλου της ρύπανσης, ακολουθεί η Ιαπωνία με 8.7%, η Ρωσία με 7,4% και η Γερμανία με 6,6%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ξεκάθαρα γιατί η Αυστραλία ευθυγραμμίζεται με τις ΗΠΑ στο θέμα αυτό και γιατί οι ΗΠΑ θα πρέπει να υπογράψουν το πρωτόκολλο του Κιότο, αν είναι να αντιμετωπισθεί ουσιαστικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που απειλεί την ισορροπία του κλίματος του πλανήτη.

Διαβάστε επίσης