Δελτίο τύπου του ΕΟΦ για το Τ4

Σχετικά με το προϊόν Τ4, ο ΕΟΦ πραγματοποίησε εργαστηριακούς ελέγχους σε παρτίδες παραγωγής για τις οποίες υπήρχαν καταγγελίες για μειωμένη αποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα, έγινε εκτίμηση της διαλυτοποίησης των δισκίων καθώς και ποσοτικός προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε δραστική ουσία (λεβοθυροξίνη).

Από τους πραγματοποιηθέντες εργαστηριακούς ελέγχους δεν προέκυψαν στοιχεία που να θέτουν εν αμφιβόλω την ποιότητα των δισκίων Τ4 ως προς τις φαρμακοχημικές τους ιδιότητες.

Κατά συνέπεια, οι παρτίδες του προϊόντος Τ4 που φέρονται ως θεραπευτικώς αναποτελεσματικές πρέπει να μελετηθούν διεξοδικά στην κλινική πράξη, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αποτελεσματικότητας. Οι σχετικές κλινικές μελέτες θα πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρία.

Οι ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν ήδη θεραπευτική αγωγή Τ4 και παρουσιάζουν αυξημένη TSH ή κλινική συμπτωματολογία πρέπει να απευθυνθούν, χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία, στον θεράποντα ενδοκρινολόγο τους, για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση