Θυρεοειδικοί όζοι

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Οποιοσδήποτε όγκος ή ογκίδιο του θυρεοειδούς καλείται όζος. Οι θυρεοειδικοί όζοι είναι ένα σχετικά συχνότατο εύρημα, που απασχολεί πολύ κόσμο, ιδιαίτερα γυναίκες. Μπορεί να συνδυάζονται ή όχι με βρογχοκήλη, μπορεί να είναι μονήρεις ή πολλοί, μπορεί να σχετίζονται με λειτουργικές διαταραχές. Τα ερωτήματα που τίθονται όταν ένας όζος του θυρεοειδούς αποκαλύπτεται είναι, εάν αυτός ο όζος είναι ή όχι κάποιος καρκίνος και εάν όχι, εάν αυτός ο όζος έχει την δυνατότητα να εξαλλαγεί σε καρκίνο με την πάροδο του χρόνου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, τα χαρακτηριστικά ενός δυνητικά καλοήθους όζου είναι :
-εμφανίζεται σε άτομο με οικογενειακό ιστορικό βρογχοκήλης ή διαμένει σε περιοχή που είναι ενδημική η βρογχοκήλη
-εμφανίζεται σε ηλικιωμένες γυναίκες, είναι μαλακός και συνδυάζεται με πολυοζώδη βρογχοκήλη
-συνδυάζεται με υψηλό τίτλο αντιθυρεοειδικών αντισωμάτων
-κατά τον εργαστηριακό και παρακλινικό έλεγχο, εμφανίζεται ως «θερμός», χωρίς μεγάλη ή ιδιαίτερη αγγείωση. Εάν έχει αποτιτανώσεις (εναποθέσεις ασβεστίου), αυτές είναι με τέτοιο τρόπο που να θυμίζουν όστρακο. Οι αμιγείς κυστικοί όζοι είναι καλοήθεις.
-υποχωρούν μετά τη χορήγηση μικρών δόσεων θυροξίνης.

Αντίθετα, ένας όζος με υψηλό δείκτη υπόνοιας για καρκίνο, έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
-εμφανίζεται σε άτομα, τα οποία έχουν υποστεί ακτινοβόληση στην περιοχή του θυρεοειδούς
-εμφανίζεται σε παιδιά και σε νεαρούς ενήλικες άνδρες
-συνδυάζεται με εκδηλώσεις όπως είναι η βραχνάδα, η διόγκωση των γειτονικών λεμφαδένων, ή σε ακραίες καταστάσεις, οι απομεμακρυσμένες μεταστάσεις
-συνοδεύεται από υψηλή καλσιτονίνη ορού
-κατά τον εργαστηριακό και παρακλινικό έλεγχο, ο όζος εμφανίζεται «ψυχρός», αγγειοβριθής και με στικτές αποτιτανώσεις.
-Δεν υποχωρεί με την χορήγηση θυροξίνης
Όταν ένας όζος εμφανιστεί με κάποιο από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τότε θα πρέπει να γίνει διερεύνηση για να αποκλειστεί η ύπαρξη καρκίνου του θυρεοειδούς.

Διαβάστε επίσης