Διευκρινήσεις του ΕΟΦ για τις παρενέργειες των αντιυπερλιπιδαιμικών

Με αφορμή την πρόσφατη έντονη ειδησεογραφία για την τοξικότητα ορισμένων φαρμάκων κατά της υπερλιπιδαιμίας, ο ΕΟΦ επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα.
-Ολα τα αντιυπερλιπιδαιμικά φάρμακα είναι δυνατόν να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες, οι πιθανοί κίνδυνοι των οποίων συνεκτιμώνται για κάθε ασθενή ανάλογα με το αναμενόμενο όφελος της θεραπείας.

-Η ορθή χρήση αυτών των φαρμάκων περιορίζει στο ελάχιστο τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών. Σε αυτό συμβάλλει η καλή γενική κατάσταση του ασθενούς και κυρίως η φυσιολογική ηπατική και νεφρική του λειτουργία.

-Οσον αφορά τις φιβράτες και τις στατίνες, που εκπροσωπούν τον κύριο όγκο των αντιυπερλιπιδαιμικών φαρμάκων, η σοβαρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η ραβδομυόλυση, η εμφάνιση της οποίας δεν είναι συχνή και εξαρτάται από τη δοσολογία, από τη γενικότερη κατάσταση του ασθενούς και από τη συγχορήγηση άλλων φαρμάκων.

-Η ραβδομυόλυση είναι αναστρέψιμη, δηλαδή υποχωρεί μόνη της με τη διακοπή της θεραπείας. Επί πλέον, είναι εύκολο να διαγνωστεί, επειδή εμφανίζει σαφή συμπτώματα, όπως δυσκαμψία, μυαλγία και αίσθημα κόπωσης. Κατά συνέπεια, οι όποιοι κίνδυνοι από τη σπάνια αυτή παρενέργεια μπορεί να αποτραπούν, επειδή η εμφάνιση των παραπάνω συμπτωμάτων είναι χαρακτηριστική και βοηθά τον ασθενή να συνεννοηθεί εγκαίρως με τον θεράποντα γιατρό του.

Στην Ελλάδα κυκλοφορούν οι φιβράτες και οι στατίνες που αναγράφονται στους συννημένους δύο πίνακες.

ΕΟΦ: Πίνακας 1
ΕΟΦ: Πίνακας 2

Διαβάστε επίσης