Να αρθούν οι περιορισμοί σε ειδικά διατροφικά προϊόντα ζητά η Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει από την Ελλάδα – μέσω αποστολής αιτιολογημένης γνώμης – να άρει τους φραγμούς στις εισαγωγές ειδικών διατροφικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής για αθλούμενους, με αφορμή τη περίπτωση του συμπληρώματος διατροφής ονόματι “Cantamega 1000”.

Οι ελληνικές αρχές απέρριψαν αίτηση για άδεια κυκλοφορίας στην αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος με την αιτιολογία ότι δεν είχαν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονταν προκειμένου να αξιολογήσουν το προϊόν.

Ωστόσο, επισημαίνει η ανακοίνωση της Επιτροπής, δεν εξήγησαν στον εισαγωγέα ποιες πληροφορίες έλειπαν από το φάκελο, ενώ, επιπλέον, χρειάστηκαν περισσότερους από 11 μήνες για να δώσουν αρνητική απάντηση στην αίτηση.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται επίσης ότι πέντε χρόνια μετά την αρχική αίτηση, οι ελληνικές αρχές ζήτησαν από τον εισαγωγέα να υποβάλει εκ νέου αίτηση με την ίδια διαδικασία, αλλά χωρίς να διευκρινίζουν τις πρόσθετες πληροφορίες τις οποίες έπρεπε να προσκομίσει.

Η Επιτροπή αναφέρει, τέλος, στην ανακοίνωσή της ότι ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αρνηθεί να επιτρέψει την κυκλοφορία στην αγορά ενός προϊόντος το οποίο κυκλοφορεί νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους, εκτός εάν υπάρχει εν προκειμένω σημαντικό δημόσιο συμφέρον, όπως η προστασία των καταναλωτών ή της υγείας.

Εν προκειμένω πάντως η Επιτροπή θεωρεί ότι η στάση των ελληνικών αρχών θέτει αδικαιολόγητους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, κατά παράβαση των κανόνων της συνθήκης ΕΚ (άρθρο 28).

Σημειώνεται ότι η αίτηση της Επιτροπής προς την Ελλάδα μέσω της αιτιολογημένης γνώμης αποτελεί το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει, σύμφωνα με το άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ. Εφόσον η Ελλάδα δεν αποστείλει ικανοποιητικές απαντήσεις εντός δύο μηνών μετά την παραλαβή της αιτιολογημένης γνώμης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Διαβάστε επίσης