Πιο εύκολα φτάνουν στο διαζύγιο οι Κύπριοι

Οκταπλασιάστηκε ο αριθμός των διαζυγίων στη Κύπρο τα τελευταία 20 χρόνια, ενώ ο αριθμός των γάμων έχει παραμείνει σταθερός, σύμφωνα με έρευνα του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ‘Φιλελεύθερος’.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία, ενώ το 1979 εκδόθηκαν μόλις 161 διαζύγια, στην συνέχεια με την πάροδο των ετών ο αριθμός τους αυξάνοταν συνεχώς: 1989-335, 1998-852, 1999-993.

Τις επιπτώσεις του διαζυγίου βίωσαν σχεδόν 5.000 Κυπριόπουλα (συγκεκριμένα 4932 παιδιά) εκ των οποίων η πλειοψηφία ήταν κάτω των 10 ετών. Το ηλικιακό προφίλ των παιδιών σκιαγραφείται ως ακολούθως: 928 παιδιά ήταν κάτω των 5 ετών, 1825 ήταν ηλικίας 5-9 ετών, 1466 είχαν ηλικίας 10-14 ετών και 713 ήταν 15-18 ετών.

Διαβάστε επίσης