Μείωση κόστους – γραφειοκρατίας στις προμήθειες των νοσοκομείων

Βασικός άξονας του νέου σχεδίου νόμου είναι να αναμορφώσει το σύστημα προμηθειών των νοσοκομείων με στόχο να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και να επισπεύδονται οι διαδικασίες, να μειωθεί το κόστος και να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια στα κονδύλια, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο υπουργός Υγείας κ. Α. Παπαδόπουλος. Το νομοσχέδιο, βρίσκεται ήδη για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία και θα εισαχθεί προς ψήφιση προς το τέλος Αυγούστου στο θερινό τμήμα της Βουλής.

Οι βασικές διατάξεις του νομοσχεδίου προβλέπουν μεταξύ άλλων:

Τον επιμελημένο και έγκαιρο προγραμματισμό των προμηθειών αλλά και τον καθορισμό των ορίων για τις πραγματικές ανάγκες των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας οι οποίες στο εξής θα πρέπει να αιτιολογούνται.

Την ένταξη του ετήσιου προγράμματος προμηθειών του Περιφερειακού Συμβουλίου Υγείας στο ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών του υπουργείου Ανάπτυξης. Δεν θα χρειάζεται, πλέον, η παροχή έγκρισης σκοπιμότητας απο το υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας, με αποτέλεσμα να συντομεύονται οι διαδικασίες των διαγωνισμών και των νέων συμβάσεων.

Τη σύσταση σε κάθε περιφερειακό Συμβούλιο Υγείας ανώνυμης εταιρίας για τη διεξαγωγή συγκεντρωτικών διαγωνισμών προμήθειας μηχανημάτων και αναλώσιμων υλικών. Ετσι, αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη και περιορίζεται το μονοπώλιο στην αγορά.

Την άμεση εξόφληση των προμηθευτών με τη σύναψη ειδικής συμφωνίας με τράπεζες με βάση την οποία η τράπεζα αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει η ίδια τον προμηθευτή κατά την προβλεπόμενη από τη σύμβαση ημερομηνία.

Τη δημιουργία μηχανισμών προστασίας απο την εκ των υστέρων διόγκωση των τιμών την οποία συνήθιζε να προσφέρει ο μειοδότης στο διαγωνισμό. Το μέτρο αυτό αναμένεται να μειώσει σημαντικά τις δαπάνες απο την αιτία αυτή.

Τη δημιουργία στο υπουργείο Υγείας ειδικού μητρώου επιτρεπόμενων προϊόντων βιοϊατρικής τεχνολογίας και την απαγόρευση προμήθειας αντικειμένων που δεν περιλαμβάνονται στο ειδικό αυτό μητρώο.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, η ανακήρυξη του μειοδότη προϋποθέτει στο εξής μελέτη για την έρευνα αγοράς στην οποία θα χρησιμοποιούνται το Ιντερνετ αλλά και οι τιμές που οι ίδιοι οι προμηθευτές έχουν προσφέρει στον ιδιωτικό τομέα.

Τα μέτρα αυτά, όπως εξήγησε ο υπουργός Υγείας, θα βοηθήσουν ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα της τεράστιας δημοσιονομικής επιβάρυνσης που προκύπτει από τα χρόνια ελλείμματα και τη συσσώρευση χρεών των νοσοκομείων. Παράλληλα, διασφαλίζουν ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών, καλύτερο έλεγχο, χαμηλότερες τιμές και εξοικονομούν πόρους που θα καλύψουν πραγματικές ανάγκες, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας τις οποίες παρέχει το κράτος στον πολίτη.

Οπως είπε ο κ. Παπαδόπουλος, η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει παρά τις αντιδράσεις οι οποίες καταγράφονται και οι δαπάνες οι οποίες καταβάλλει ο πολίτης για την υγεία του θα πρέπει να επιστρέφουν στον ιδιο. Τόνισε επίσης ότι ως το τέλος Ιουλίου θα έχουν διοριστεί και οι αναπληρωτές διευθυντές των Περιφερειακών Συμβουλίων Υγείας και πρόσθεσε οτι απο 1/1/2002 θα μπούν σε εφαρμογή τα απογευματινά πολυϊατρεία. Το φθινόπωρο αναμένεται να υλοποιηθούν οι πρώτες 800 προσλήψεις στο χωρο της υγείας.

Διαβάστε επίσης