Μείωση των τροφικών δηλητηριάσεων στις ΗΠΑ

Από το 1996 μέχρι και το 2001 σημειώθηκε μείωση των τροφικών δηλητηριάσεων στις ΗΠΑ από τέσσερις βασικές τροφολοιμώξεις (Yersinia, Campylobacter, Listeria και Salmonella), σύμφωνα με έκθεση των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDCs) στο επιστημονικό περιοδικό Morbidity and Mortality Weekly Report.

Η μείωση αυτή στις τροφικές δηλητηριάσεις είναι πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει για την υγεία μέχρι το 2010 οι υγειονομικές αρχές των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Δρ. Robert Tauxe, ειδικό στις τροφικές δηλητηριάσεις στα CDC’s.

To 2001 στο πρόγραμμα επιτήρησης Foodnet, στο οποίο καταγράφονται τα περιστατικά τροφικών δηλητηριάσεων των ΗΠΑ, καταγράφηκαν 13.705 περιστατικά από 10 διαφορετικές τροφολοιμώξεις.

Η Σαλμονέλα παρουσίασε τη μεγαλύτερη συχνότητα με 5.200 περιστατικά ενώ τα περιστατικά τροφικών δηλητηριάσεων από Campylobacter and Shigella ήταν 4.740 και 2.201 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς πολλοί παράγοντες συνέβαλαν στη μείωση αυτή, όπως η στρατηγική του υπουργείου γεωργίας των ΗΠΑ, το 1997, για τη βελτίωση της ασφάλειας στον τρόπο σφαγής και επεξεργασίας των ζώων.

Οι μειώσεις στην συχνότητα εμφάνισης των τροφικών δηλητηριάσεων σημειώθηκαν παράλληλα με την εφαρμογή αυτών των νέων μέτρων.

Αλλοι παράγοντες που συνέβαλαν στη μείωση αυτή είναι η βελτίωση των συνθηκών στις φάρμες, η νομοθεσία που αφορούσε την παραγωγή χυμών από φρούτα και λαχανικά, τα εκπαιδευτικά προγράμματα των CDCs για τη ασφάλεια τροφίμων, καθώς και η βελτιωμένη επιτήρηση και οι μέθοδοι πρόληψης των CDCs.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση