ΙΝΚΑ: Προβλήματα Ασφάλειας Τροφίμων

Περισσότερα από 7.300 παράπονα για ακατάλληλα τρόφιμα κατεγράφησαν μέχρι τις 30/6/2001 από το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου που απέστειλε το Ινστιτούτο στο Care. Ο αριθμός αυτός φέρνει τον τομέα της ασφάλειας τροφίμων πρώτο, μόνιμα πλέον, στον πίνακα παραπόνων του ΙΝΚΑ

Προβλήματα ασφάλειας τροφίμων και ιδιαίτερα αυξημένα παράπονα, για αλλοιωμένα και ακατάλληλα τρόφιμα, έγιναν στο ΙΝΚΑ, εξαιτίας διακοπών του ρεύματος, των αυξημένων θερμοκρασιών, της γενικευμένης μη τήρησης της αλυσίδας ψύχους και της απουσίας εποπτείας της αγοράς.

Το ΙΝΚΑ επισημαίνει πως ο κίνδυνος τροφοδηλητηριάσεων, είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν ο οποίος προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία.

Σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία, για κάθε καταγραφόμενη τροφοδηλητηρίαση , αντιστοιχούν άλλες 25 κατ’ελάχιστο έως 350 κατά μέγιστο, οι οποίες για διάφορους λόγους, δεν καταγράφονται ή δεν αναφέρονται.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σίτιση ευπαθών ομάδων, όπως ηλικιωμένοι, ασθενείς (νοσοκομεία, κ.ά), παιδιά (κατασκηνώσεις, κά.), αλλά και των τουριστών (μέσα μεταφοράς, ξενοδοχεία, κ.λ.π.).

Οι αυξημένες θερμοκρασίες και οι διακοπές ρεύματος, εκτός από τους κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία, δημιουργούν και ένα σημαντικό πρόσθετο κόστος για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, οι οποίες τους σέβονται και οι οποίες με γεννήτριες, μεταφορές προϊόντων, κλείσιμο και συναγερμούς ψυγείων και όπου απαιτείται καταστροφές προϊόντων, προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση.

Δημιουργείται όμως ένα μεγάλο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας και αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς πολλοί , ανεύθυνοι επιχειρηματίες, διοχετεύουν στην αγορά, ακατάλληλα τρόφιμα, επωφελούμενοι της ανεπάρκειας των μηχανισμών εποπτείας της.

Η καθιέρωση της υποχρεωτικότητας στους συναγερμούς ψυγείων και γενικότερα στην τήρηση της αλυσίδας ψύχους, φαίνεται πλέον να είναι επιβεβλημένη.

Το ΙΝΚΑ υπενθυμίζει:

· Έλεγχο και μη εξάντληση των ημερομηνιών λήξεως

· Αποφυγή αγοράς – κατανάλωσης προϊόντων εκτεθειμένων σε υψηλές θερμοκρασίες (ακόμη και νερών)

· Τήρηση όλων των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής, για τα τρόφιμα.

Διαβάστε επίσης

MediSign - Πρόγραμμα Ιατρείου - myDATA ready!

Πρόγραμμα Ιατρείου, ραντεβού, ηλεκτρονική τιμολόγηση, αποστολή στο myDATA με ένα click!

Αφήστε μια απάντηση