Γκρινιάζουν οι Ελληνες για άγχος στο χώρο εργασίας

Το 53% των Ελλήνων δηλώνει ότι τα εργασιακά καθήκοντα τους δημιουργούν άγχος. Το 67% θεωρεί ότι εργάζεται κάτω από στενά περιθώρια χρόνου και το 60% κάτω από μικρές προθεσμίες, ενώ το 48% των εργαζομένων, στην Ελλάδα θεωρεί ότι η υγεία και η ασφάλεια τους κινδυνεύει από την εργασία τους. Τα αποτελέσματα αυτά προκύπτουν από την 3η Ευρωπαϊκή Έρευνα για τις συνθήκες εργασίας, που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα και αποτέλεσε θέμα συζήτησης σχετικού συνεδρίου.

Οι συνθήκες εργασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όχι μόνο δε βελτιώνονται αλλά σε μερικούς τομείς δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με την ίδια έρευνα.

‘Επιδείνωση προκαλούν, τα αυξανόμενα προβλήματα υγείας που οφείλονται στις εργασιακές συνθήκες, η εντατικοποίηση της εργασίας και η εφαρμογή του ελαστικού ωραρίου απασχόλησης’, σχολιάζει για το θέμα το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ), στην πρόσφατη περιοδική του έκδοση.

Αντίθετα, θετική εικόνα καταγράφεται στη μικρή αύξηση (κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες) που παρουσιάζει το ποσοστό αυτών που ικανοποιούνται από το περιεχόμενο της εργασίας τους, 65% το 2000 από 61% το 1995.

Την έρευνα πραγματοποίησε το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, αυτόνομος οργανισμός που συστάθηκε το 1975 και στοχεύει στην καθιέρωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας εντός της Ε.Ε.

Διαβάστε επίσης