Προσφυγές από Ιατρικούς Συλλόγους και Ιατρικά Κέντρα στο ΣτΕ

Να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικό, παράνομο και αντίθετο στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το πρόσφατο Προεδρικό Διάταγμα 84/2001 του υπουργείου Υγείας, ζητούν με προσφυγές τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας εκπρόσωποι Ιατρικών Συλλόγων και ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.

Με το εν λόγω Π.Δ. καθορίζονται οι όροι, προϋποθέσεις και προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ).

Το Π.Δ. 84/2001 προβλέπει – μεταξύ των άλλων – ότι για να λειτουργήσουν τα διαγνωστικά κέντρα υπό τη μορφή εταιρίας, πρέπει την πλειοψηφία (51%) του εταιρικού κεφαλαίου να κατέχουν γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων και τη μειοψηφία γιατροί χωρίς ειδικότητα.

Επίσης, προβλέπεται ότι οι Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που λειτουργούν σήμερα ως διαγνωστικά κέντρα, πρέπει μέσα σε πέντε χρόνια να προσαρμοσθούν στις διατάξεις του Π.Δ. 84/2001.

Οι προσφεύγοντες επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στο θέμα της ιδιοκτησίας των μετοχών των διαγνωστικών κέντρων. Και υποστηρίζουν ότι είναι αναγκασμένοι οι μέτοχοι, μη γιατροί, να πωλήσουν εσπευσμένα τις μετοχές τους και μάλιστα σε χαμηλές τιμές.

Όμως, η πώληση των μετοχών κάτω από αυτές τις συνθήκες, έχει ως αποτέλεσμα να στερηθούν περιουσιακά τους δικαιώματα.

Αναφέρουν ακόμα ότι θα υποστούν ζημιά τα διαγνωστικά κέντρα που είναι εισηγμένα στο ΧΑΑ, καθώς θα υπάρξουν άμεσες αρνητικές συνέπειες στη χρηματιστηριακή τους θέση.

Διαβάστε επίσης