Εγκύκλιος του υπουργού Υγείας για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς

Εγκύκλιο, όπου καθορίζονται οι αρμοδιότητες των πανεπιστημιακών γιατρών σε σχέση με το Εθνικό Σύστημα Υγείας και επιχειρείται σαφής προσδιορισμός του αριθμού που ασχολείται και με τον ιδιωτικό τομέα, απέστειλε το υπουργείο Υγείας σε όλους τους αρμόδιους φορείς, στην προσπάθειά του να καταστήσει σαφές ότι τα νέα μέτρα θα τύχουν πιστής εφαρμογής.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι πρόεδροι των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα πρέπει μέσα σε δύο ημέρες, να αποστείλουν στο υπουργείο ονομαστικές καταστάσεις όλων των πανεπιστημιακών γιατρών, που εργάζονται στο νοσοκομείο τους, ενώ οι νομάρχες όλης της χώρας μέσα σε πέντε ημέρες πρέπει να στείλουν καταστάσεις με τους πανεπιστημιακούς γιατρούς που γνωρίζουν ότι εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα.

Στην εγκύκλιο επισημαίνονται και τα άρθρα του νέου νόμου, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύεται στους πανεπιστημιακούς γιατρούς που εργάζονται σε υπηρεσίες του ΕΣΥ να λειτουργούν ιδιωτικό ιατρείο από την 1/1/2002. Μετά τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, τους απαγορεύεται επίσης να παρέχουν οποιαδήποτε υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του συμβούλου σε ιδιωτικές κλινικές ή σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, καθώς και η εγκατάσταση ιδιωτικών ιατρείων ή ιατρικών μηχανημάτων σε ιδιωτικούς φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.

Για τους πανεπιστημιακούς γιατρούς του εργαστηριακού τομέα που δεν έχουν ιδιωτικό εργαστήριο αλλά διατηρούν μόνο εργαστήριο εντός ιδιωτικών φορέων η απαγόρευση ισχύει από 1/1/2002. Εάν και οι ιδιωτικοί φορείς δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω υποδείξεις επιβάλλονται κυρώσεις σε αυτούς. Πρόκειται για πρόστιμα που αρχίζουν από 5 έως 25 εκατομμύρια δραχμές, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους.

Γίνεται σαφές με βάση το νόμο στην εγκύκλιο, ότι εάν κάποιος από τους πανεπιστημιακούς γιατρούς παραβιάσει τις διατάξεις αυτές, αυτό συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και ο γιατρός διώκεται πειθαρχικά και απομακρύνεται μονομερώς από το νοσοκομείο με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του περιφερειακού συμβουλίου Υγείας.

Διαβάστε επίσης