Η θέση της Ιντερφερόνης στη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η πρώιμη θεραπεία της σκλήρυνσης κατά πλάκας με Ιντερφερόνες, συνδέεται με περισσότερα οφέλη για τον ασθενή και μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος θεραπείας, σύμφωνα με τα συμπεράσματα συμποσίου της Ευρωπαϊκής Νευρολογικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη στο Παρίσι.

Στα πλαίσια του ίδιου συνεδρίου, ανακοινώθηκαν επίσης οι λεπτομέρειες της μελέτης BENEFIT, που στοχεύει στην εξακρίβωση της δραστικότητας και αποτελεσματικότητας της Ιντερφερόνης Βήτα – 1b, σε ασθενείς με πρώτο κλινικό επεισόδιο ενδεικτικό της σκλήρυνσης κατά πλάκας.

Η Ιντερφερόνη βήτα-1b είναι το πρώτο σκεύασμα ανασυνδυασμένης ιντερφρερόνης, που έχει πάρει έγκριση σαν θεραπεία για την ΣΚΠ με αποδεδειγμένη δραστικότητα στην πρόληψη υποτροπών και την καταστολή της επιδείνωσης σε ασθενείς με εξάρσεις-υφέσεις και δευτερεύουσες προοδευτικές μορφές της ασθένειας.

Πρώιμες μελέτες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Ομάδα Μελέτης, στην IFNB-1b SPMS ασθενείς, έδειξε ότι η υποδόρια χορήγηση υψηλών δόσεων Ιντερφερόνης βήτα-1b μπορεί να μειώσει το σχηματισμό «μαύρων τρυπών› κατά 45% σε διάστημα τριών ετών.

Οι μαύρες τρύπες είναι βλάβες του εγκεφάλου που συνδέονται με το θάνατο των νευραξόνων – το τμήμα του νεύρου που μεταδίδει ηλεκτρικά σήματα. Οι επιπλοκές που προκαλούνται από τις βλάβες ποικίλουν, από την απώλεια της κινητικότητας έως τις νοητικές δυσκολίες.

Επειδή τα αποτελέσματα της ΣΚΠ δρουν συσσωρευτικά σε διάστημα δεκαετιών και όχι μηνών ή ετών, η μείωση της βλάβης των νευραξόνων και η διατήρηση του δικτύου των συνδέσεων στον εγκέφαλο μπορεί να παρέχει μακροχρόνια πρόληψη λειτουργικών βλαβών.

Σαν αποτέλεσμα η θεραπεία της ΣΚΠ στα πρώιμα στάδια της ανάπτυξής της – αυτό που είναι ο στόχος της μελέτης BENEFIT – μπορεί να καθυστερήσει μη αναστρέψιμες παθολογικές αλλαγές όπως απώλεια νευραξόνων, που αναπόφευκτα την ακολουθεί ο θάνατος του νευρικού κυττάρου.

Διαβάστε επίσης