Τροχαία: Η μεγαλύτερη έξοδος με τα λιγότερα θύματα

Τροχαία: Η μεγαλύτερη έξοδος  με τα λιγότερα θύματαΣτη μεγαλύτερη έξοδο των τελευταίων χρόνων για τις γιορτές Πάσχα, σημειώθηκαν και τα λιγότερα θανατηφόρα ατυχήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Διεύθυνση Τροχαίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Χάρη και στις συστηματικές προσπάθειες που κατέβαλαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας σε όλο το εθνικό οδικό δίκτυο, αν και από την Αθήνα έφυγαν περισσότερα από 800.000 οχήματα (!), είχαμε μείωση των θανατηφόρων ατυχημάτων σε ποσοστό 45,5%. Ετσι από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα -σε σχέση πάντα με το Πάσχα του 2000- είχαμε 22 λιγότερους νεκρούς (ποσοστό -52,4%), καθώς επίσης και 40 λιγότερους βαριά τραυματίες (ποσοστό -50%) και 140 ελαφρά τραυματίες (ποσοστό -37%).

Γενικά, ως προς τα τροχαία ατυχήματα είχαμε μείωση σε ποσοστό 45,5% στα θανατηφόρα, 51,7% στα σοβαρά και 35,7% στα ελαφρά. Να σημειωθεί ότι φέτος ήταν η μεγαλύτερη έξοδος οχημάτων από την πρωτεύουσα, που ξεπέρασε τον αριθμό των 800.000 και συγκεκριμένα προς Λαμία μετρήθηκαν 361.000 οχήματα, ενώ με κατεύθυνση προς Κόρινθο 439.900.

Σε ετήσια βάση, στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, συμβαίνουν περίπου 20.000 οδικά ατυχήματα, στα οποία σκοτώνονται περισσότεροι από 2.200 οδηγοί, επιβάτες και πεζοί και τραυματίζονται περίπου 30.000.

Στην Ευρωπαϊκή Ενωση, ο αριθμός των νεκρών από τα οδικά ατυχήματα παρουσίασε μια θεαματική πτώση της τάξης του 30% κατά την περίοδο από το 1980 (61.844 νεκροί) έως το 1997 (43.404 νεκροί) ως αποτέλεσμα συντονισμένων πολυετών προσπαθειών. Η μοναδική χώρα από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αποτέλεσε εξαίρεση ήταν η Ελλάδα που ο αριθμός των νεκρών για την περίοδο 1980-1997 αυξήθηκε κατά 60%.

Οι νεκροί, οι τραυματίες και οι υλικές ζημιές των οδικών ατυχημάτων έχουν ένα τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος και ο περιορισμός τους αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την ΕΕ όσο και για κάθε μέλος της χωριστά.

Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι το οικονομικό κόστος των ατυχημάτων που συμβαίνουν ετησίως στους ευρωπαϊκούς δρόμους ανέρχεται περίπου σε 70 δις. ευρώ (24 τρις. δρχ.).

Αίτια

Τα προβλήματα της οδικής ασφάλειας, σύμφωνα με τους Ελληνες συγκοινωνιολόγους, συνοψίζονται στα εξής σημεία:

– Αποσπασματικότητα στην εφαρμογή των κάθε είδους μέτρων και έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς μειώνοντας έτσι την αποτελεσματικότητα των μέτρων και την αποδοχή τους από τους πολίτες.

– Ελλειψη συστηματικής παρακολούθησης του επιπέδου και των προβλημάτων οδικής ασφάλειας (σοβαρές μελέτες σε τακτά διαστήματα) και της κατάλληλης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των επεμβάσεων.

– Ελλειψη συστηματικής και συνεχούς αστυνόμευσης για την οδική ασφάλεια με ποσοτικοποιημένη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της.

– Ελλείψεις του οδικού δικτύου και ανεπαρκής συντήρησή του τόσο εντός των πόλεων όσο και στο επαρχιακό και στο εθνικό οδικό δίκτυο.

– Ελλειψη ενός αποτελεσματικού συστήματος εκπαίδευσης και ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια, καθώς και αξιόπιστου συστήματος τεχνικού ελέγχου των οχημάτων.

– Ανεπάρκεια προϋπολογισμού για τη σοβαρή υποστήριξη των δράσεων οδικής ασφάλειας από όλες σχεδόν τις υπηρεσίες και οργανισμούς της πολιτείας.

Βελτίωση – Μέτρα

Η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, κατά τις προτάσεις των συγκοινωνιολόγων είναι δυνατή με την προώθηση των παρακάτω αρχών:

– Θεσμοθέτηση κατάλληλα επεξεργασμένου πενταετούς εθνικού προγράμματος οδικής ασφάλειας που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους ποσοτικοποιημένους στόχους και θα αποτελείται από επιμέρους προγράμματα αποκλειστικής ευθύνης των επιμέρους υπηρεσιών.

– Διαχωρισμός του συντονισμού (ετήσια κατανομή προϋπολογισμού, έλεγχος και παρακολούθηση) και της εκτέλεσης (μελέτη και εφαρμογή δράσεων) του εθνικού προγράμματος οδικής ασφάλειας. Ο συντονισμός πρέπει να είναι αρμοδιότητα φορέα επιτελικού χαρακτήρα (διαφορετικού από τους εκτελεστικούς φορείς) και η εκτέλεση πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των επιμέρους υπηρεσιών (ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΜΕ, ΥΔΤ, κλπ).

– Διάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες σε ετήσια βάση του κατάλληλου προϋπολογισμού αποκλειστικα για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ο οποίος θα επανακαθορίζεται κάθε χρόνο με βάση θεσμοθετημένες διαδικασίες αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των δράσεων στη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και των συνεπειών τους.

– Υπαρξη πολιτικής βούλησης για επιβολή της κατάλληλης αστυνόμευσης, η οποία θα αφορά σωστά μελετημένο και εκλογικευμένο σύστημα προστίμων και οπωσδήποτε συνέπεια και συνέχεια που θα ελέγχεται και θα δημοσιοποιείται σε τακτά διαστήματα.

– Δημιουργία δυναμικής στην ελληνική κοινωνία για την αναστροφή της σημερινής κατάστασης με την πρόβλεψη των απαραίτητων μηχανισμών (προϋπολογισμός, θεσμοθετημένες διαδικασίες) για την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία όλων των κυβερνητικών και μη φορέων, καθώς και του συνόλου των πολιτών.

Διαβάστε επίσης