Νέες τιμές στα φάρμακα

Νέες τιμές θα ισχύσουν από την Τρίτη μετά το Πάσχα για 270 φάρμακα και σκευάσματα. Σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, στο νέο δελτίο τιμών υπάρχουν 34 φάρμακα, που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά και στα οποία οι τιμές τους αυξάνονται έως και 109% ενώ για άλλα επτά φάρμακα υπάρχουν μειώσεις τιμών έως και 24,5%.

Από το σύνολο των φαρμάκων τα 229 είναι νέα, εκ των οποίων τα 105 αντίγραφα, ενώ σε ό,τι αφορά τα ήδη κυκλοφορούντα φάρμακα στα οποία επιβλήθηκαν αυξήσεις από τον ΕΟΦ, πρόκειται για μικρής κυκλοφορίας σκευάσματα με εξαίρεση ένα εμβόλιο του οποίου η τιμή ανεβαίνει κατά 68,2%.

Στο νέο δελτίο τιμών υπάρχουν και 12 φάρμακα των οποίων οι τιμές διορθώθηκαν σε σύγκριση με τις τιμές που τους είχαν εγκριθεί, με αποτέλεσμα να προκύψουν αυξήσεις έως 79%.

Τέλος, σχετικά με τα φάρμακα των οποίων οι τιμές μειώθηκαν, τα τέσσερα από αυτά θα συμπεριληφθούν στη λίστα των συνταγογραφούμενων, ενώ άλλα τρία μειώνονται λόγω μεταβολής της τιμής των αντίστοιχων φαρμάκων που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Διαβάστε επίσης