Παροπλίζονται τα ορθοπεδικά χειρουργεία λόγω χρεών

Σε 35 δις. δραχμές ανέρχονται οι οφειλές των Νοσοκομείων προς τους προμηθευτές εμφυτεύσιμων ορθοπεδικών υλικών. Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται σε όλες σχεδόν τις ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις, (όπως κατάγματα και αρθροπλαστικές). Σε δελτίου τύπου του Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού Υλικού αναφέρονται τα εξής:

Σε Γενική Συνέλευση του ΠΑ.ΣΥ.ΠΟ.Υ. 43 εταιρείες συμφώνησαν ομόφωνα να προχωρήσουν στις 7 Μαίου 2001, σε απόσυρση των εργαλείων και των παρακαταθηκών τους από 10 νοσοκομεία (ΚΑΤ, Γενικό Κρατικό Αθηνών, Γενικό Κρατικό Νικαίας, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, Χατζηκώστα Ιωαννίνων, Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, ’γιος Ανδρέας Πατρών, Νοσοκομείο Καλαμάτας, Νοσοκομείο “Αγία Όλγα”, Νοσοκομείο Αγρινίου).

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι προμηθεύτριες εταιρείες παρέχουν, για χρήση δωρεάν, στα Νοσοκομεία τα χειρουργικά εργαλεία που χρειάζονται για την πραγματοποίηση των ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων.

Παρέχουν επίσης παρακαταθήκες πλήρων σειρών υλικών από τις οποίες χρησιμοποιούνται όσα υλικά χρειάζονται για κάθε επέμβαση και κατόπιν αντικαθίστανται. Χωρίς αυτά τα εργαλεία και υλικά δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σχεδόν καμία ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση.

Η αξία αυτών των εργαλείων και υλικών ανέρχεται σε πάνω από 20 δις. δραχμές. Τα εργαλεία και τα υλικά αυτά συχνά καταστρέφονται ή και χάνονται επιβαρύνοντας τις εταιρείες με την αντικατάστασή τους.

Παρά το γεγονός ότι ο Ν.2469/97 προβλέπει εξόφληση μέσα σε 90 ημέρες από την προμήθεια των ειδών, τα κρατικά Νοσοκομεία καθυστερούν ανεξέλεγκτα τις πληρωμές αδιαφορώντας για τα προβλήματα που μπορούν να δημιουργηθούν στην ομαλή τροφοδοσία τους.

Οι εταιρείες του κλάδου που είναι απόλυτα συνεπείς προς τις υποχρεώσεις στο Δημόσιο και στους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, αποδίδουν τον ΦΠΑ των πωλήσεών τους τον επόμενο μήνα, αλλά τον εισπράττουν μετά από 12-23 μήνες.

Καλούνται επίσης να αντικαταστήσουν υλικά, το κόστος των οποίων αυξήθηκε λόγω της αύξησης των ισοτιμιών των ξένων νομισμάτων έναντι της δραχμής, καθ΄ην στιγμή μάλιστα δεν επιτρέπεται αύξηση των τιμών πώλησης που έχουν καθοριστεί με “πλαφόν”.

Η πιστοληπτική ικανότητα των εταιρειών του κλάδου έχει πλέον εξαντληθεί, και οι τράπεζες αρνούνται την εκχώρηση των απαιτήσεων από τα Νοσοκομεία διότι αυτές θεωρούνται πλέον επισφαλείς.

Διαβάστε επίσης