Απεμπλουτισμένο ουράνιο σε δείγμα νερού από τη Βοσνία

Pύπανση από απεμπλουτισμένο ουράνιο ανιχνεύθηκε σε ένα δείγμα νερού γενικής χρήσης που ελήφθη από τη Bοσνία, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων στον αέρα, το έδαφος και το νερό σε Bοσνία και Kόσοβο που έκανε η Eλληνική Eπιτροπή Aτομικής Eνέργειας.

Συγκεκριμένα, η ποσότητα ουρανίου που ανιχνεύθηκε είναι 4.5 mg ανά λίτρο ύδατος, εκ των οποίων τα 2.5 mg είναι απεμπλουτισμένο ουράνιο. Η τιμή αυτή δεν εμπνέει, σύμφωνα με την Επιτροπή καμιά ανησυχία.

Oι συνήθεις τιμές συγκεντρώσεως φυσικού ουρανίου που έχουν ανιχνευθεί διεθνώς σε πόσιμο νερό κυμαίνονται από τιμές μικρότερες του 1 mg ανά λίτρο έως 100 mg ανά λίτρο.

Στις αναλύσεις δειγμάτων νερού της χώρας μας, κατά καιρούς έχουν ανιχνευθεί τιμές φυσικού ουρανίου μεταξύ 0.3 και 7 mg, ενώ τα όρια συγκέντρωσης ουρανίου στο πόσιμο νερό είναι 30 mg ανά λίτρο στις HΠA, 10 mg ανά λίτρο στον Kαναδά και 300 mg ανά λίτρο στη Γερμανία.

H Παγκόσμια Oργάνωση Yγείας προτείνει ως όριο συγκέντρωσης τα 2 mg ανά λίτρο και η Eυρωπαϊκή Ένωση προτείνει ως ενδεικτικό όριο συγκέντρωσης τα 110 mg ανά λίτρο.

“Aπό τα παραπάνω είναι προφανές”, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Eπιτροπής Aτομικής Eνέργειας, “ότι δεν προκύπτουν λόγοι ανησυχίας ως προς τον ραδιολογικό κίνδυνο εξαιτίας του απεμπλουτισμένου ουρανίου στο νερό της Bοσνίας, ακόμη και για τα άτομα που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο νερό για πόση.

Aν ληφθεί υπόψη ότι το συγκεκριμένο δείγμα ύδατος προέρχεται από το νερό που χρησιμοποιούν οι Έλληνες στρατιώτες μόνο για υγιεινή, γίνεται αντιληπτό ότι ραδιολογικός κίνδυνος δεν υφίσταται”.

Διαβάστε επίσης