Οδηγός του πολίτη για τα άτομα με ειδικές ανάγκες

Στα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα από την πλευρά του υπουργείου Εσωτερικών για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αναφέρθηκε η υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Β. Παπανδρέου, στη διάρκεια ημερίδας με θέμα την παρουσίαση του οδηγού του πολίτη με ειδικές ανάγκες, που πραγματοποιήθηκε στο εθνικό κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.

Η κ. Παπανδρέου τόνισε τις προσπάθειες και τις ενέργειες που γίνονται απο την πλευρά της πολιτείας για να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως προβλέπεται και μέσα απο το πρόγραμμα Πολιτεία.

Η υπουργός αν και παραδέχθηκε πως υπάρχουν αρκετές ελλείψεις, εξέφρασε την ελπίδα της πως σύντομα -“σε λίγο καιρό, σε λίγα χρόνια”- όπως είπε, θα καταφέρει η Ελλάδα να συγκλίνει προς τις άλλες διοικήσεις των ευρωπαϊκών χωρών, ως προς τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης εν γένει.

Επιπλέον επισήμανε πως στον τομέα εργασίας, η κυβέρνηση προώθησε την πρόσληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε κάθε βαθμίδα στο δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους ΟΤΑ, με σειρά προτεραιότητας.

Ενα άλλο μέτρο, το οποίο τόνισε η υπουργός, είναι η χορήγηση ειδικών αδειών με αποδοχές, πέρα απο την κανονική άδεια για τους υπαλλήλους του δημοσίου, που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, όπως επίσης και μειωμένο ωράριο εργασίας, με αποδοχές, για τους υπαλλήλους που έχουν συγκεκριμένη πάθηση ή έχουν παιδιά με αναπηρία, άνω του 67% ή σύζυγο με αναπηρία 100%.

Επίσης, όσον αφορά τον τομέα της πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε κτίρια της δημόσιας διοίκησης, η υπουργός τόνισε πως έχουν δοθεί οδηγίες στις δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τους ΟΤΑ, τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, να προβούν σε άμεσες ενέργειες για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των κτιρίων τους στους πολίτες με ειδικές ανάγκες.

Ο τομέας αυτός είναι πολύ σημαντικός και αρκετά δύσκολος, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα κτίρια δεν είναι κατάλληλα, γιατί δεν είχαν προβλεφθεί τέτοια μέτρα από την κατασκευή τους.

Στον τομέα της πληροφόρησης εκδόθηκε οδηγός του πολίτη με ειδικές ανάγκες, στον οποίο καταγράφονται οι υπηρεσίες, οι διευκολύνσεις που παρέχονται στους πολίτες και τις οικογένειές τους που έχουν προβλήματα.

Στον οδηγό αυτό περιέχονται όλες οι θεματικές ενότητες, όπως είναι η βασική διεθνής και εθνική νομοθεσία για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, θέματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, εργασίας κλπ.

Επίσης περιλαμβάνει και θέματα που αφορούν τον κοινωνικό τουρισμό και άλλες κοινωνικές παροχές, ειδικές άδειες κλπ. Τέλος, η κυρία Παπανδρέου αναφέρθηκε στην Ολυμπιάδα του 2004 και ειδικότερα στην παρα-Ολυμπιάδα και γι’αυτό υπάρχει στενή συνεργασία με τον Οργανισμό “Αθήνα 2004”.

Διαβάστε επίσης