ΜΕΣΟΠΝΕΥΜΟΝΙΟ ΕΜΦΥΣΗΜΑ

Άλλες ονομασίες

Πνευμομεσοπνευμόνιο

Σύντομη περιγραφή – ορισμός

Ως μεσοπνευμόνιο εμφύσημα ορίζεται η συλλογή αέρα στο μεσοθωράκιο.

Αίτια

Το μεσοπνευμόνιο εμφύσημα μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς εμφανή αιτία (αυτόματο πνευμομεσοπνευμόνιο) ή να είναι το αποτέλεσμα τραυματισμού στο θώρακα, διάτρησης της τραχείας, ενός βρόγχου ή του οισοφάγου. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι οτιδήποτε προκαλεί αύξηση της ενδοθωρακικής πίεσης όπως ο βήχας (συχνά σε ασθματική κρίση), ο εμετός ή το φτάρνισμα. Μπορεί επίσης να προκληθεί κατά τη διάρκεια ταχείας ανάδυσης μετά από κατάδυση. Το μεσοπνευμόνιο εμφύσημα λόγω ρήξης του οισοφάγου μπορεί να παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια γαστροσκόπησης ή έντονου εμέτου (σύνδρομο Boerhaave).

Συμπτώματα

Τα κυριότερα συμπτώματα είναι:
· Οπισθοστερνικό άλγος που αντανακλά στους ώμους ή την πλάτη
· Επιδείνωση του πόνου με τις αναπνευστικές κινήσεις, το βήχα ή το φτάρνισμα
· Δύσπνοια
· Βράγχος φωνής
· Φαρυγγοδυνία
· Δυσκαταποσία

Κλινική εξέταση – εργαστηριακά ευρήματα

Κατά την ψηλάφηση του τραχήλου και του πρόσθιου θωρακικού τοιχώματος διαπιστώνεται η παρουσία κριγμού. Στην ακρόαση του πνεύμονα γίνεται αντιληπτός ήχος τριβής ταυτόχρονα με τους καρδιακούς τόνους (σημείο Hamman). Στην προσθιοπίσθια και την πλάγια ακτινογραφία θώρακα διαπιστώνεται η παρουσία αέρα στα μεγάλα αγγεία της καρδιάς και το λαιμό.

Θεραπεία

Η θεραπεία του μεσοπνευμόνιου εμφυσήματος που δεν προκαλεί ιδιαίτερη αιμοδυναμική αστάθεια, συνίσταται στην απλή παρακολούθηση του ασθενή και την αντιμετώπιση της πρωταρχικής νόσου. Όταν απειλείται η ζωή του ασθενή επιχειρείται χειρουργική επέμβαση.

Διαβάστε επίσης